Veelgestelde vragen

Liever bellen?

Onze receptie is tussen 08:00 en 17:00 telefonisch
bereikbaar via 071 581 85 85. Of stuur een e-mail naar info@dzb.nl

Ja. Er zijn verschillende mogelijkheden om bij ons te werken. Als je een langere tijd niet gewerkt hebt kun je proefdraaien op onze Startwerklocatie. Daarnaast hebben we een aantal eigen bedrijven waar verschillende werksoorten worden uitgevoerd waaronder schoonmaak, montage, catering en groendiensten. We hebben ook nog een chocoladefabriek waar je aan de slag kunt. Welke plek het best bij je past hangt eigenlijk vooral af van jouw ambities, wensen en talenten.

Momenteel bieden wij de volgende trainingen aan:
– Assertief op de werkvloer
– Aan het werk
– Aan het werk, voor anderstaligen
– Jobtraining
– Presentatievaardigheden

Deze trainingen kun je volgen wanneer je bij DZB Leiden in een traject naar werk bent.

We doen ons best om je zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Het liefst morgen maar meestal duurt wat langer. Hoe lang precies kunnen we niet zeggen omdat het per persoon verschilt en van nogal wat zaken afhankelijk is. Wat we wel kunnen zeggen is dat we direct voor je aan de slag gaan.

Momenteel kun je de volgende leerwerktrajecten bij ons volgen: – Werken in de horeca – Werken in de schoonmaak Je kunt deze leerwerktrajecten volgens als onderdeel van een traject naar werk.

Het helpt enorm als je goed nagedacht hebt over wat je wilt. Welk werk zou je leuk vinden? Werk je liever met je hoofd of met je handen? Binnen of buiten. En zijn er nog belemmeringen in je leven waardoor je bepaald werk dat je wilt momenteel niet kunt uitvoeren? Door daar over na te denken en die informatie met ons te delen wordt het een stuk makkelijker om je snel en goed te helpen.

Kunt je (nog) geen betaalde arbeid vinden en/of verrichten? Dan kun je aanspraak maken op een re-integratievoorziening via DZB Leiden.

Behoor je tot de doelgroep?
De gemeente Leiden is verantwoordelijk voor jouw re-integratie in vijf situaties:
1. je ontvangt een bijstandsuitkering
2. je ontvangt een IOAW- of IOAZ-uitkering
3. je ontvangt uitkering op grond van de ANW
4. je bent nog niet pensioengerechtigd, staat als werkloze werkzoekende geregistreerd bij het UWV en hebt geen recht op een uitkering
5. je bent nog niet pensioengerechtigd en hebt een gesubsidieerde baan
6 je ontvangt een uitkering van het UWV en het UWV hebt met de gemeente afgesproken dat de gemeente de re-integratietaken op zich neemt

Je ontvangt een uitkering van het UWV
Ontvang je een WW-, WAO- of WIA-uitkering? Dan is UWV verantwoordelijk voor je reïntegratie. Je kun alleen recht hebben op een voorziening als de gemeente de verantwoordelijkheid voor jouw re-integratie overneemt van UWV. De gemeente kan zelf bepalen welke afspraken ze maakt met UWV.

Re-integratievoorziening aanvragen
Je kunt een re-integratievoorziening aanvragen bij de gemeente of UWV in jouw woonplaats. Je vraagt een voorziening aan op dezelfde manier als een bijstandsuitkering. De gemeente kan ook zelf hebben bepaald hoe je een aanvraag voor een voorziening moet indienen. Informeer bij de gemeente.

Beoordeling door de gemeente
Heb je een voorziening aangevraagd? Dan beoordeelt de gemeente of je daarop aanspraak kunt maken. De gemeente moet bij die beoordeling met verschillende dingen rekening houden.

De voorziening moet:
1. de snelste weg zijn voor je om (weer) betaalde arbeid te vinden.De gemeente kan jouw aanvraag voor een voorziening afwijzen als je op een snellere manier (weer) aan het werk kunt gaan.
2. aansluiten. Bij de beoordeling wat voor jou het beste is om zo snel mogelijk (weer) een betaalde baan te vinden, kijkt de gemeente naar uw capaciteiten en mogelijkheden.
3. passen in het re-integratiebeleid van de gemeente. Het re-integratiebeleid van de gemeente is opgenomen in de Re-integratieverordening en is meestal verder uitgewerkt in door de gemeente vastgestelde beleidsregels.
De gemeente zal uitzoeken welke voorziening voor jou de kortste weg naar werk betekent. Ze kan daarbij gebruik maken van bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek, een medische keuring en een beroepskeuze- of interesse-test. De gemeente kan voor die onderzoeken andere instanties inschakelen.

Beslissing van de gemeente
De gemeente informeert je schriftelijk over haar beslissing. Ben je het niet eens met het besluit jou een bepaalde voorziening toe te kennen of jouw aanvraag af te wijzen? Dan kun je bezwaar maken tegen de beslissing.

Afspraken met de gemeente
Kent de gemeente je een of meerdere voorzieningen toe? Dan informeert ze je daarover in een beschikking. In die beschikking kan de gemeente ook jouw verplichtingen opnemen en wat de gevolgen zijn als je jouw verplichtingen niet nakomt. Het is ook mogelijk dat de gemeente de afspraken met je vastlegt in een overeenkomst of in een trajectplan.