Re-integratie

Help mensen uit de bijstand door ze een baan te geven. Wij helpen bij het matchen en bemiddelen.

DZB Leiden voert in opdracht van de Gemeente Leiden het re-integratiebeleid uit. Mensen die in de Leidse regio een bijstandsuitkering aanvragen, helpen wij bij het vinden van een baan. Voor jou als werkgever nemen de volledige werving en selectie uit handen en zorgen we voor match die past op jouw vacature. Dus zoek je een nieuwe werknemer in de Leidse regio dan moet je bij ons zijn. 

Mogelijkheden

 • Laat ons je vacatures invullen
 • We verzorgen kosteloos de werving & selectie & bemiddeling
 • We kijken waar binnen je bedrijf mogelijkheden zijn 

We helpen gemotiveerde werkzoekenden in een groot aantal branches aan een baan. Van de zorg tot productiewerk en horeca. Mocht het zo zijn dat je werknemers zoekt voor specifieke werkzaamheden bestaat de mogelijkheid om een gezamenlijk leerwerktraject op te zetten waarbij de werknemers al werkend opgeleid worden voor hun nieuwe job. 

Voordelen 

 • Gemotiveerde medewerkers
 • Profiteer van gunstige regelingen (meer informatie onder de foto)
 • Wij zoeken voor je
 • Versterking van je imago als sociaal bedrijf

Regelingen

Wanneer je iemand via DZB Leiden aanneemt kan vaak gebruik gemaakt worden van bepaalde regelingen. Hieronder vindt je een overzicht van de voornaamste en meest gebruikte regelingen en voorzieningen in de Leidse Regio.

 1. Opstapsubsidie: De opstapsubsidie is een tijdelijke loonkostensubsidie gedurende de eerste 6 tot 12 maanden van het dienstverband. De opstapsubsidie kan ingezet worden als u een kandidaat in dienst neemt die al langere tijd uit het arbeidsproces is en de eerste periode nodig heeft om het ‘normale’ arbeidsritme en arbeidstempo op te bouwen. U kunt in aanmerking komen voor de opstapsubsidie als u van plan bent om na afloop van de opstapsubsidie het dienstverband voort te zetten. De opstapsubsidie bedraagt 40% van het Wettelijk Minimumloon of 40% van het Wettelijk Minimumjeugdloon uitgaande van een dienstverband van 32 uur per week. 
 2. Proefplaatsing: De proefplaatsing is om te toetsen of de werknemer bij de organisatie en de geplande taken past. U betaalt geen salaris tijdens de proefplaatsing en voor de werknemer verandert er financieel niets. De periode van de proefplaatsing vervangt de proeftijd aan het begin van een dienstverband. Tijdens de proefplaatsing kan een loonwaardebepaling plaatsvinden om vast te stellen wat de loonwaarde van de medewerker is en of er recht is op loonkostensubsidie. 
 3. Werkstage: De werkstage kan ingezet worden voor meerdere doeleinden:
  • Een kandidaat kan werkervaring opdoen, een kandidaat kan praktijkervaring opdoen in het kader van een opleiding of een kandidaat kan leren functioneren in een arbeidsrelatie.
  • Een werkstage duurt maximaal 3 maanden en kan ingezet worden als daarmee de kans op een betaalde baan wordt vergroot. In overleg en met wederzijds goedvinden kan de werkstage eenmalig met nog eens maximaal 3 maanden verlengd worden. De werkstage wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Daarin wordt in ieder geval vastgelegd wat het doel van de werkstage is en op welke wijze de begeleiding plaatsvindt. 
 4. Participatieplaats: Participatieplaatsen zijn tijdelijke, onbeloonde, additionele werkzaamheden die met behoud van uitkering worden verricht. De plaatsen zijn bedoeld voor uitkeringsgerechtigden die nog niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Een participatieplaats wordt gecombineerd met scholing, opleiding en/of andere activiteiten die de kans op betaald werk vergroten. Doel van de scholing of opleiding is het behalen van een diploma of certificaat met minimaal het niveau van een startkwalificatie. PARTICIPATIE De kandidaat is minimaal 27 jaar en werkt op een participatieplaats minimaal 24 uur per week. Een participatieplaats kan maximaal 2 jaar duren en heeft als doel om uiteindelijk een betaalde baan te krijgen. U kunt als werkgever een participatieplaats aanbieden aan een kandidaat. 
 5. Loonkostenvoordelen (LKV’s) zijn een nieuwe jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers. Met ingang van 1 januari 2018 vervangen ze de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. Vanaf 1 januari 2018 zijn er 4 loonkostenvoordelen:
  • LKV oudere werknemer (56 jaar en ouder)
  • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
  • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
  Neemt u een werknemer in dienst of herplaatst u een werknemer en denkt u dat u in aanmerking komt voor een loonkostenvoordeel? Dan vraagt u het loonkostenvoordeel aan in uw aangifte loonheffingen. Het loonkostenvoordeel wordt uitgevoerd door de Belastingdienst. Meer informatie over het loonkostenvoordeel is te vinden op de www.belastingdienst.nl
 6. Lage inkomensvoordeel: Het lage inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die mensen met een salaris tot 120% van het wettelijk minimumloon in dienst hebben. Het voordeel kan oplopen tot maximaal € 2000,- per werknemer per jaar op basis van een 40 urige werkweek. Voor werknemers van 18 t/m 21 jaar geldt het Jeugd-LIV. Neemt u een werknemer in dienst en denkt u dat u in aanmerking komt voor het lage inkomensvoordeel? Dan vraagt u het lage inkomensvoordeel aan in uw aangifte loonheffingen. Het lage inkomensvoordeel wordt uitgevoerd door de Belastingdienst. Meer informatie over het lage inkomensvoordeel is te vinden op de www.belastingdienst.nl

Meer weten?

Geef hieronder aan wat voor jou van
toepassing is zodat we je zo goed mogelijk
verder kunnen helpen.