Statushouders

Help jij deze vluchtelingen met een werk- en verblijfsvergunning hun inburgering te versnellen?

In 2015 nam de wereldwijde vluchtelingenstroom plotseling sterk toe. Hoewel de instroom inmiddels lager ligt, zijn de cijfers nog steeds hoger dan voor de vluchtelingencrisis begon. Ook in de Leidse regio melden zich steeds meer mensen, op zoek naar een veilige toekomst voor zichzelf of voor hun gezin. Deze zogenaamde statushouders willen niets liever dan snel aan het werk en volwaardig meedraaien in de maatschappij. Bied jij ze een kans binnen jouw bedrijf? 

Mogelijkheden

  • Een match op basis van capaciteiten en competenties 
  • Proefplaatsing of (taal)stages, zonder kosten 
  • Eventuele subsidieregelingen
  • Tijd om te beoordelen of een kandidaat past bij je bedrijf en functie.
  • Coaching op de werkplek
  • Extra lessen Nederlandse taalvaardigheid voor de medewerker worden verzorgd.

Inburgering vergt aandacht, zorg, beleid en betrokkenheid van burgers en bedrijven.


Voor vluchtelingen met een werk- en verblijfsvergunning kan werk helpen bij integratie en bij de verwerking van vaak vreselijke ervaringen. Samen met de gemeente Leiden helpen we, onder de noemer project JAS, deze mensen bij het vinden van werk. 

Eerst volgen de statushouders een educatief programma van vier periodes van 24 weken, waarin een minimale inzet van 24 uur per week is vereist. Het programma is gericht op participeren in de samenleving en op toetreding van statushouders op de arbeidsmarkt. Als ze eenmaal zover zijn helpen wij ze bij het vinden van een baan. 

Voordelen

  • Talentvolle en gemotiveerde werknemers
  • Meer diversiteit op de werkvloer
  • Versterking van je imago als sociaal bedrijf
  • Een goed gevoel: je draagt bij aan de integratie, participatie en het verbeteren van de taalvaardigheid van deze burgers

Meer weten?

Geef hieronder aan wat voor jou van
toepassing is zodat we je zo goed mogelijk
verder kunnen helpen.