5 okt. 2020

Nieuwe maatregel: mondkapjes

Nieuwe maatregel: mondkapjes
Onlangs heeft het kabinet verplicht gesteld om niet-medische mondkapjes te dragen in alle openbare gebouwen. Wij begrijpen dat dit best even wennen is voor onze medewerkers, maar we vinden het belangrijk om samen voor een veilige werkomgeving te zorgen.

Medewerkers op een DZB-locatie moeten een mondkapje dragen wanneer zij zich verplaatsen in het pand. Bijvoorbeeld bij binnenkomst of tijdens de pauze. Medewerkers die zich tijdens hun werk regelmatig verplaatsen of vaak contact hebben, zoals bij de Fietsenstallingen, Catering en Schoonmaak, dragen altijd een mondkapje. 

Het dragen van mondkapjes komt bovenop de corona-maatregelen die bij DZB gelden. Zo werken medewerkers die dat kunnen zoveel mogelijk thuis. Voor degenen die niet thuis kunnen werken en op een DZB-locatie werken, zijn er looproutes en gelden de 1,5 meter afstand en hygiĆ«nemaatregelen.  

Voor kandidaten in traject naar werk, zijn er de komende periode geen trainingen en workshops. Kennismakingsgesprekken zijn veelal telefonisch. De consulent is telefonisch bereikbaar voor vragen.

Bezoek

Op dit moment kunnen we alleen noodzakelijk bezoek toestaan dat op afspraak komt. Bezoekers zijn verplicht een mondkapje te dragen. 

Deel dit artikel op