30 jan. 2020

Meer kansen voor werkzoekenden door samenwerking Albert Heijn en Werkgeversservicepunt Holland Rijnland

Meer kansen voor werkzoekenden door samenwerking Albert Heijn en Werkgeversservicepunt Holland Rijnland
Er is weer een mooie stap gezet die de kans op werk voor onze werkzoekenden vergroot: Albert Heijn tekende de samenwerkingsovereenkomst met het Werkgeversservicepunt Holland Rijnland (WSPHR) voor het plaatsen van werknemers met een arbeidsbeperking uit de regio Holland Rijnland.

Doordat het WSPHR voortaan een centraal aanspreekpunt vormt voor een grote landelijke werkgever als Albert Heijn, wordt het gemakkelijker voor AH om mensen met een beperking aan te nemen. DZB Leiden maakt deel uit van het WSPHR en regelt de werving, selectie en plaatsing van werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt. Meer informatie over deze samenwerking vind jeĀ hier.

Deel dit artikel op