27 mei. 2024

Gemeenten ontvangen Europese subsidie voor arbeidsmarkttoeleiding

Gemeenten ontvangen Europese subsidie voor arbeidsmarkttoeleiding
De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Leiden, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland voor 2022 t/m 2023 een aanvraag een aanvraag voor ESF+ 2021-2027 heeft ingediend voor alle gemeenten. Voor AMR Holland Rijnland betekent dit een ESF-subsidiebedrag van 692.400 euro.

Gemeente Leiden, werk-ontwikkelbedrijven DZB Leiden (voor Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude, Leiderdorp), Provalu, (voor de Kust, Duin- en Bollenstreek) & Rijnvicus (voor Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop) hebben de extra ESF-middelen geïnvesteerd in arbeidsmarkttoeleiding en duurzame arbeidsinpassing van uitkeringsgerechtigden, kwetsbare jongeren, arbeidsbelemmerden en statushouders. Ingezet is op re-integratiedienstverlening/casemanagement, – extern ingekochte – trainingen & loonkostensubsidies voor werkgevers (plaatsingssubsidies).

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het Nederlandse kabinet wil ESF+ 2021-2027 tezamen met gemeenten, PrO-/vso-scholen, ROC’s/AOC’s, UWV en het -georganiseerde- bedrijfsleven aanwenden voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden (arbeidsmarktregio’s, PrO/vso, Sectoren en DJI), voor sociale Innovatie & voedselhulp. De ESF-subsidie ten bedrage van 413 miljoen wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland.

Deel dit artikel op