Bouwblokkenmethode

Social return bouwblokken

De vier gemeenten in de regio Leiden (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) werken samen aan social return binnen de arbeidsmarktregio Holland Rijnland en stemmen hun beleid binnen deze arbeidsmarktregio af.

Deze regionale afstemming vindt plaats om de volgende 2 redenen:

  • Meer eenduidigheid voor werkgevers/opdrachtnemers.
  • Meer eenduidigheid bij gemeenschappelijke inkoop waar Leiden centrumgemeente is.

Het bouwblokkenschema hieronder is van kracht op aanbestedingen met social return-verplichting gepubliceerd vanaf 1 september 2023.

Bouwblokkenschema

Bouwblokkenschema
Werkzoekende / leerlingBijzonderhedenWaarde op jaarbasis
Geen uitkeringZonder arbeidsbeperking€ 5.000
Geen uitkeringMet arbeidsbeperking€ 10.000
Leerling / student stage mbo BOLStage op jaarbasis of naar rato / weken€ 10.000
Leerling / student mbo BBLIndienstneming€ 25.000
Leerling / student stage Pro / VsoIndienstneming na uitstroom€ 25.000*
WwUitkeringsduur niet van belang€ 15.000
WiaUitkeringsduur niet van belang€ 40.000
WajongUitkeringsduur niet van belang€ 25.000
ParticipatiewetZonder arbeidsbeperking€ 30.000
ParticipatiewetMet arbeidsbeperking, vastgesteld door UWV (valt onder garantiebaan/ doelgroep register / banenafspraak€ 50.000
WswWsw-dienstverband€ 50.000
Maatschappelijke activiteitMaatwerk€ 1.000**

**  Pro / Vso: indienstname na stage voor minimaal 6 maanden: bonus € 10.000 extra.

*** maximaal per dag.

Voor werkzoekenden van 55+ geldt een extra waarde van € 15.000 op jaarbasis. Bij dienstverlening of productie door een sw-bedrijf geldt de waarde van de betaalde rekeningen exclusief btw.

Prestatieladder Sociaal Ondernemen
alternatieve invullingsmogelijkheid social return 
De PSO-Prestatieladder Socialer Ondernemen wordt o.a. door de gemeente Leiden gestimuleerd als een gedeelde alternatieve invulling van de social return-verplichting voor opdrachtnemers die aanbestedingen uitvoeren voor de gemeente mits de opdrachtnemer een recente certificering PSO heeft behaald voor gunning van de opdracht.

Hoe hoger de trede van het PSO-certificaat van een bedrijf, hoe hoger de desbetreffende vrijstelling.  Door een oplopende vrijstelling worden bedrijven alsnog gestimuleerd om een hogere trede te behalen in de PSO-certificering of deze trede te behouden. Door de gedeeltelijke vrijstelling blijft er altijd een verplichting bestaan om bij te dragen aan de lokale werkgelegenheid.

De vrijstellingen bedragen:
• 25% vrijstelling van de social return-verplichting bij PSO-certificaat trede 1
• 50% vrijstelling van de social return-verplichting bij PSO-certificaat trede 2
• 75% vrijstelling van de social return-verplichting bij PSO-certificaat trede 3 of PSO 30+


Rekenvoorbeeld : 
Opdrachtwaarde / inschrijfsom: € 1.125.000

  • Social return-verplichting: 5%
  • Social return-verplichting in geld: € 56.250
  • Looptijd van de opdracht: 1 jaar

Een mogelijke invulling van de social return-verplichting kan er als volgt uitzien:

De opdrachtnemer neemt een medewerker uit de doelgroep Participatiewet (zonder arbeidsbeperking) aan. Daarnaast wil de opdrachtnemer een leerling BBL op de opdracht laten werken (de hele uitvoeringsperiode) die 3 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van het contract is aangenomen. Alle medewerkers hebben een fulltime dienstverband. De opdrachtnemer kan ook nog een voor kandidaten van het Werkgeversservicepunt interessante training verzorgen. De training verzorgt hij gratis en bestaat uit 2,5 dagdelen waarvoor hij € 500 per dagdeel fictief wil toerekenen aan social return.

De rekensom is dan als volgt:

  1. Een medewerker doelgroep PW (zonder arbeidsbeperking) fulltime: € 30.000
  2. Een leerling BBL (12 maanden): € 25.000
  3. Training aan 12 bijstandsuitkeringsgerechtigden: € 1.250
  4. Totaal: € 56.250 ingevuld aan social returnverplichtingen door opdrachtnemer.

Met deze keuze uit de bouwblokken heeft de opdrachtnemer de social return-verplichting volledig ingevuld.