Bouwblokkenmethode

Bouwblokkenmethode

Social Return bouwblokken

De 4 Servicepunt71 gemeenten in de regio Leiden (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) werken samen aan Social Return en stemmen hun beleid regionaal af.

Deze regionale afstemming vindt plaats om de volgende 2 redenen:

  • Meer eenduidigheid voor werkgevers/opdrachtnemers
  • Meer eenduidigheid bij gemeenschappelijke inkoop

Het bouwblokkenschema hieronder is van kracht op aanbestedingen met Social Return verplichting gepubliceerd vanaf 1 juli 2017.

Bouwblokkenschema

Bouwblokkenschema
Werkzoekende / leerlingBijzonderhedenWaarde op jaarbasis
Geen uitkeringZonder arbeidsbeperking€ 5.000
Geen uitkeringMet arbeidsbeperking€ 10.000
Leerling / student stage MBO BOLStage op jaarbasis of naar rato / weken€ 5.000
Leerling / student MBO BBLIn dienst name€ 25.000
Leerling / student stage PrO / VSOIn dienst name na uitstroom€ 25.000*
WWUitkeringsduur niet van belang€ 10.000
WIAUitkeringsduur niet van belang€ 20.000
WajongUitkeringsduur niet van belang€ 25.000
ParticipatiewetZonder arbeidsbeperking en < 2 jaar uitkering€ 25.000
ParticipatiewetZonder arbeidsbeperking en > 2 jaar uitkering€ 30.000
ParticipatiewetMet arbeidsbeperking, vastgesteld door UWV (valt onder garantiebaan/ doelgroep register / banenafspraak€ 50.000
WSWWSW dienstverband€ 50.000
Maatschappelijke activiteitMaatwerk€ 1.000**

**  PrO / VSO: indienstname na stage voor minimaal 6 maanden: bonus € 10.000 extra.

*** maximaal per dag.

Voor werkzoekenden van 55+ geldt een extra waarde van € 10.000 op jaarbasis. Bij dienstverlening of productie door een SW-bedrijf geldt de waarde van de betaalde rekeningen excl. BTW.

Toelichting fictieve waarde bouwblokken
Je hebt als opdrachtnemer van de gemeente een gekapitaliseerde social return verplichting. Deze gekapitaliseerde social return verplichting dien je aan te wenden ten behoeve van de doelgroep social return. Iedere doelgroep heeft in het bouwblokkenmodel een fictieve waarde. Als opdrachtnemer maak je je eigen keuze uit één of meer van deze doelgroepen naar eigen behoefte. Bij het opstellen van de fictieve waarden is onderscheid gemaakt in waardering tussen gemeentelijke (hoge waarde) en niet gemeentelijke (lage waarde) doelgroepen. Ook is rekening gehouden met de mate van inspanning voor de begeleiding van de doelgroep (de afstand tot de arbeidsmarkt). Personen uit het doelgroepenregister (ook PrO/VSO leerlingen) krijgen een hogere waarde om opdrachtnemers extra te stimuleren aan de slag te gaan met deze doelgroepen. Werkzoekenden en leerlingen (alle bouwblok-doelgroepen) die maximaal 3 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van een contract – mits op de opdracht werkend of aan de opdracht gerelateerd – in dienst zijn genomen door opdrachtnemer tellen mee voor de Social Return invulling van de opdrachtnemer.

Prestatieladder Sociaal Ondernemen alternatieve invullingsmogelijkheid Social Return De PSO-Prestatieladder Socialer Ondernemen wordt o.a. door de gemeente Leiden geaccepteerd als een volwaardige, alternatieve, invulling van de Social Return verplichting voor opdrachtnemers die aanbestedingen uitvoeren voor de gemeente Leiden mits de opdrachtnemer een recente certificering PSO, minimaal trede 2 heeft.

De gemeente Leiden wil niet alleen mensen met een beperking individueel kansen op de arbeidsmarkt bieden, maar ook bedrijven en organisaties laten zien hoe je door middel van structureel sociaal inkopen ketenstimulering op gang brengt. Het begrip Social Return krijgt hierdoor een nieuwe dimensie en fungeert als een vliegwiel voor meer gemeenten en organisaties om socialer te ondernemen.

Rekenvoorbeeld : Opdrachtwaarde / inschrijfsom: € 725.000

  • Social return verplichting: 5%
  • Social return verplichting in geld: € 36.250
  • Looptijd van de opdracht: 1 jaar

Een mogelijke invulling van de Social Return verplichting kan er als volgt uitzien:

De opdrachtnemer neemt een medewerker uit de doelgroep Participatiewet (zonder arbeidsbeperking en < 2 jaar uitkering) aan. Daarnaast wil de opdrachtnemer een leerling BBL op de opdracht laten werken (de hele uitvoeringsperiode) die 3 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van het contract is aangenomen. Alle medewerkers hebben een fulltime dienstverband. De opdrachtnemer kan ook nog een voor kandidaten van het Werkgeversservicepunt interessante training verzorgen. De training verzorgt hij gratis en bestaat uit 5 dagdelen waarvoor hij € 250 per dagdeel fictief wil toerekenen aan Social Return.

De rekensom is dan als volgt:

  1. Een medewerker doelgroep PW (zonder arbeidsbeperking < 2 jaar uitkering) fulltime: € 25.000
  2. Twee leerlingen BBL (12 maanden): € 10.000
  3. Training aan 12 bijstandsuitkeringsgerechtigden: € 1.250
  4. Totaal: € 36.250

Met deze keuze uit de bouwblokken heeft de opdrachtnemer de Social Return verplichting volledig ingevuld.