Privacy Verklaring

1. Inleiding 
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

2. Bedrijf omschrijving
DZB Leiden is het gemeentelijke re-integratiebedrijf van de Leidse regio. Dagelijks zetten wij ons in om mensen aan een baan te helpen. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door DZB Leiden verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. 

Als jij je niet prettig voelt bij het gebruik van jouw gegevens door DZB Leiden, neem dan gerust contact op!

DZB Leiden | privacy@dzb.nl | Le Pooleweg 11 | 2314 XT Leiden | 071 5818158

DZB Leiden is onderdeel van Gemeente Leiden en wordt geleid door Noëlle ter Woerds.

3. Doel gegevens 
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door DZB Leiden. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  DZB Leiden stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van DZB Leiden. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
 2. Contact opnemen
  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met DZB Leiden via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
 3. Analytics
  De website van DZB Leiden verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

4. Verwerkers 
De gegevens die DZB Leiden ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. De e-mail van DZB Leiden wordt gehost bij Nedcomp. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Nedcomp.
 2. De website en back-ups van de website worden gehost bij Nedcomp. Gegevens die jij achterlaat op de website van DZB Leiden zijn op de servers van Nedcomp opgeslagen.

5. Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door DZB Leiden, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met DZB Leiden via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 2. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

6. Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door DZB Leiden of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar DZB Leiden. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van DZB Leiden privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

7. Jouw Rechten

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij DZB Leiden vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met DZB Leiden. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door DZB Leiden. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.    
 3. Recht op overdracht
  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij DZB Leiden opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient DZB Leiden al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 4. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij DZB Leiden vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 5. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat DZB Leiden niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat DZB Leiden jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@dzb.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. We streven ernaar om binnen een week te reageren. 

8. Plichten
DZB Leiden verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van DZB Leiden via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan DZB Leiden de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met DZB Leiden met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

DZB Leiden behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer DZB Leiden dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van DZB Leiden te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen?

Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

DZB Leiden | privacy@dzb.nl | Le Pooleweg 11 | 2314 XT Leiden | 071 5818158