Verzuimbegeleiding

Doelgroep
Personen die onder de gemeentelijke doelgroep vallen, met loonkostensubsidie van de gemeente aan het werk waren en na uitval door ziekte ziek uit dienst gaan. Zij vragen dan een ziektewetuitkering aan bij UWV en worden doorverwezen naar de gemeente voor de uitvoering van de re-integratieplicht.

Doel
Vanaf 1 januari 2017 moeten gemeenten zorgdragen voor de verzuimbegeleiding van personen uit de gemeentelijke doelgroep, die met loonkostensubsidie hebben gewerkt en onverhoopt zijn uitgevallen door ziekte en geen werkgever meer hebben. Het gaat om de verplichtingen die voorvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter.

Wat doet DZB?    
DZB biedt arbodienstverlening aan in de vorm van spreekuren en re-integratieadviezen. Een verzuimconsulent van DZB houdt een verzuimdossier bij, geeft uitvoering aan de spreekuuradviezen en stelt de verplichte documenten op zoals een Plan van Aanpak en Eerstejaarsevaluatie. 

Op het moment dat iemand weer aan het werk kan, kan een traject naar werk (traject Banenafspraak) ingezet worden.

< Terug naar de inhoudsopgave