Trajecten Traject Banenafspraak

Doelgroep
Werkzoekenden met een indicatie banenafspraak of nieuw beschut of die in aanmerking komen voor inzet praktijkroute.

Doel
Werkzoekenden met een arbeidsbeperking bemiddelen naar zo regulier mogelijk werk.

Wat doet DZB?   
Werkzoekenden met een arbeidsbeperking hebben meestal ondersteuning nodig bij het vinden en behouden van een baan. Voorafgaand aan een traject Banenafspraak wordt altijd een uitgebreide intake gedaan. Het traject omvat in elk geval de onderdelen Begeleiding en bemiddeling en Plaatsing en nazorg.  
 
De consulent zal samen met de werkzoekende een geschikte werkplek zoeken, waarbij de methodiek ‘Eigen Kracht’ als uitgangspunt geldt. De consulent maakt hierbij gebruik van het brede werkgeversnetwerk van DZB. Insteek is zoveel mogelijk werkzoekenden bij reguliere werkgevers te plaatsen. Is voor iemand een indicatie nieuw beschut of een beschutte werkplek nodig, dan ondersteunen wij ook daarin. 
 
Om de werkgever te stimuleren mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, kan de consulent een aantal instrumenten inzetten.

  • Proefplaatsing, met behoud van uitkering
  • Begeleiding op de werkvloer door een jobcoach
  • Vergoeding voor de aanpassing van de werkplek
  • Loonkostensubsidie 

Als de werkzoekende eenmaal aan de slag is, zal DZB de loonkostensubsidie coördineren.

< Terug naar de inhoudsopgave