Trajecten Intensief traject naar werk

Doelgroep
Werkzoekenden die niet direct bemiddeld kunnen worden naar werk, maar bij wie de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt in principe binnen een jaar overbrugbaar is. 

Doel
Werkzoekenden ondersteunen bij het vinden van zo regulier mogelijk werk.

Wat doet DZB?  
De werkzoekende krijgt een persoonlijke consulent toegewezen, die nauw samenwerkt met andere betrokken professionals. Het traject wordt afgestemd op de persoonlijke situatie van de werkzoekende, hierbij spelen competenties en motivatie een belangrijke rol. Er wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling door coaching, opleiding en/of werkervaring te bieden. Bij onvoldoende motivatie zal de consulent samen met de werkzoekende doelgericht toewerken naar een verandering van gedrag. De consulent zal de werkzoekende stimuleren en motiveren om op eigen kracht stappen te zetten. DZB heeft veel kennis van de regionale arbeidsmarkt en een breed regionaal netwerk en de consulent zal dat netwerk inzetten om samen met de werkzoekende een baan te vinden.

Het traject omvat in elk geval de volgende onderdelen:

  • Aanbodsversterking
  • Bemiddeling
  • Plaatsing en 1 maand nazorg   

DZB beschikt over een breed scala aan instrumenten die additioneel kunnen worden ingezet om tot een betere diagnose te komen of die de werkzoekende concreet ondersteunen bij het vinden van werk. Denk bij voorbeeld aan 
de Startwerklocatie, Training ‘Aan het Werk’, inzet van stageplaatsen en werkervaringsplaatsen, individuele coaching en (specifieke, externe) scholing

Als tijdens het traject naar werk het vermoeden ontstaat van een arbeidsbeperking, kan een Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen worden gedaan. Als deze indicatie wordt toegekend, stapt de werkzoekende over naar een traject 
Banenafspraak. 

< Terug naar de inhoudsopgave