Trajecten Activering naar werk

Doelgroep
Mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt met perspectief om op (langere) termijn het werk te hervatten. Dit zijn met name mensen met praktische, psychische en/of psychiatrische problematieken die de weg naar werk belemmeren.

Doel
Mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt laten participeren in de samenleving. Met als gewenst resultaat dat ze kunnen deelnemen aan een traject naar werk.

Wat doet DZB?   
De werkzoekende krijgt een consulent toegewezen die ruime ervaring heeft in het werken met bijzondere doelgroepen. De werkzoekende wordt volgens de ‘Eigen Kracht’ methodiek gestimuleerd actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven. De consulent biedt individuele ondersteuning en begeleiding. Waar mogelijk wordt scholing of vrijwilligerswerk ingezet. De consulent werkt nauw samen met andere (hulpverlenings)instanties. Ook kan de consulent diverse instrumenten op maat inzetten, om de activering succesvol te laten verlopen. Hierbij kan worden gedacht aan de Startwerklokatie of trainingen.

De bevindingen en resultaten van dit traject worden verwerkt in een eindrapportage en een advies. Als een terugmelding op zijn plaats is, wordt dit toegelicht. Bij een eventueel vervolgtraject naar werk behoudt de werkzoekende bij voorkeur dezelfde consulent.

< Terug naar de inhoudsopgave