Training ‘Assertief op de werkvloer’

Doelgroep
Werkzoekenden die moeite hebben zich te handhaven in voor hen moeilijke situaties (sub-en over assertief). Deelname is op vrijwillige basis.

Doel
Werkzoekende leert zich te handhaven in moeilijke situaties.

Wat houdt de training in?
Werkzoekende krijgt inzicht in en ontwikkelt vaardigheden om:

  • Zich beter in te leven in de eigen belangen
  • Belemmerende gedachten (denkfouten) te herkennen
  • Gevoelens van angst en onzekerheid beter te beheersen
  • Zicht te krijgen op passende omgangsvormen op de werkvloer

De consulent gaat met de werkzoekende in gesprek over leerdoelen op sociaal en assertief vlak. De werkzoekende besluit echter zelf of hij/zij aan de training wil deelnemen. Van belang is dat de werkzoekende voldoende gemotiveerd is om alle bijeenkomsten te verschijnen, en gemotiveerd is het eigen gedrag te veranderen. Het draait bij assertiviteit continu om gedachten, gevoel en gedrag. Deze drie aspecten beïnvloeden elkaar voortdurend. Wat je denkt, voelt en doet, hangt weer af van waar je bent, wat de situatie is en wat je in die situatie wilt bereiken. 

Er is een training voor werkzoekenden die sub- en over assertief zijn. 
In beide trainingsvarianten staan 2 aspecten centraal: 

  1. Herkennen van denkfouten (bewustwording)
  2. Leren beheersen van gedachten en emoties (training van vaardigheden, verandering van gedrag)

< Terug naar de inhoudsopgave