Training ‘Aan het Werk’ voor anderstalingen

Doelgroep
Werkzoekenden bij wie de consulent de training inschat als noodzakelijk en die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om deel te nemen aan de reguliere training. Deelname is op vrijwillige basis.  

Doel
Vergroten van sollicitatievaardigheden en het zelfsturend vermogen van werkzoekenden bij het vinden van een baan.

Wat houdt de training in?
De opzet is gelijk aan de reguliere training ‘Aan het Werk’. De nadruk ligt op praktisch oefenen en herhalen. Daarnaast wordt gewerkt aan de woordenschat van de werkzoekende onder andere door een persoonlijke woordenlijst op te bouwen. Ook is er aandacht voor de benodigde sociale competenties die anderstalige werkzoekenden vaak nog missen om in een voor hen vreemde cultuur werk te kunnen vinden en behouden. De training geeft praktische handvatten om zich ook deze vaardigheden eigen te maken.

< Terug naar de inhoudsopgave