Startwerklocatie

Doelgroep
Werkzoekenden waarbij de Startwerklocatie is opgenomen in het trajectplan.

Doel
Door iemand in een werksituatie te observeren kan een praktijkdiagnose worden gegeven van hoe iemand functioneert, wat de mogelijkheden zijn en of er sprake is van een arbeidsbeperking. Door de werkzoekende in een arbeidsritme te brengen of helpen dat ritme vast te houden, kan hij leren omgaan met afspraken, collega’s en leidinggevenden.

Wat doet DZB?    
De werkzoekende neemt vrijwillig deel aan de Startwerklocatie. Een werkzoekende brengt maximaal 6 weken (48 dagdelen) door op de Startwerklocatie.  

Op de Startwerklocatie wordt een gestructureerde werkomgeving gecreëerd waar leren werken centraal staat en de werkzoekende wordt begeleid in het ontwikkelen van sociale- en werknemersvaardigheden. De begeleiding op de werkvloer is gericht op een positieve en consequente aanpak. Kernwoorden zijn structuur en ‘afspraak is afspraak’. 

De Startwerklocatie zorgt voor een goede diagnose van de werkzoekende met betrekkig tot motivatie, werkhouding en persoonskenmerken. Aan de hand van een observatieformulier wordt de ontwikkeling van de werkzoekende gevolgd. De persoonlijke consulent en de begeleiders van de Startwerklocatie werken nauw samen om het beste resultaat te behalen. 

< Terug naar de inhoudsopgave