Leerwerktraject Schoonmaak

Doelgroep
Werkzoekenden waarbij een leerwerktraject is opgenomen in het trajectplan.

Doel
Werkzoekenden opleiden voor en bemiddelen naar een betaalde baan in de schoonmaak of aanverwante branches.

Wat doet DZB?    
Het leerwerktraject Schoonmaak is onderdeel van een (intensief) traject naar werk en biedt werkzoekenden de kans om binnen drie maanden een landelijk erkend diploma te behalen in de schoonmaakbranche – RAS Diploma. Een deelnemer aan het Leerwerktraject Schoonmaak neemt eerst vier weken deel aan een 
oriëntatiefase, waarin de verschillende facetten van het werken in de schoonmaak aan bod komen.

Na de eerste fase volgt de ontwikkel- en opleidingsfase; ook voor de duur van vier weken, één dag leren en daarnaast een aantal uur werken. De opleiding bestaat grotendeels uit praktijkoefeningen. Tijdens de praktijk zal ook de benodigde theorie worden behandeld. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan hospitality en communicatie. In de laatste fase van het leerwerktraject wordt er een stageplaats gezocht bij een externe werkgever waar de deelnemer ook vier weken zijn verworven vak- en werknemersvaardigheden kan laten zien. Na het behalen van het RAS diploma kan de deelnemer ook bij de betreffende werkgever betaald aan het werk. Binnen dit leerwerktraject wordt de deelnemer bijgestaan door de consulent, een leermeester en een accountmanager met een breed netwerk in de schoonmaakbranche. Deelname aan het traject is met behoud van uitkering.

Tijdens het traject krijgt de deelnemer ook een verkorte sollicitatietraining waarin aandacht wordt besteed aan presentatie- en sollicitatievaardigheden. Binnen deze training wordt ook gebruik gemaakt van de ‘Eigen Kracht’ methodiek. Er wordt consequent gestuurd op zelfstandigheid, eigen initiatief en zelfredzaamheid.

< Terug naar de inhoudsopgave