Individuele coaching

Doelgroep
Werkzoekenden bij wie individuele coaching is opgenomen in het trajectplan. 

Doel 
Werkzoekende ontwikkelt competenties, sociale en werknemersvaardigheden om zo de kans op een baan te vergroten. 

Wat doet DZB?  
Gedurende het traject naar werk kan besloten worden om extra persoonlijke coaching in te zetten. Ook hier is het uitgangspunt de eigen kracht van de werkzoekende. De consulent ondersteunt en denkt mee, laat alternatieven zien en ervaren, geeft feedback en praktische tips en hanteert daarbij motiverende en 
oplossingsgerichte gesprekstechnieken. De coaching is gericht op het motiveren van de werkzoekende en het verbeteren van competenties op het gebied van sociale vaardigheden en goed werknemerschap.

Er wordt aandacht besteed aan houding en gedrag  en aan mogelijke belemmeringen voor re-integratie op de arbeidsmarkt. 

Belemmeringen kunnen de thuissituatie, financiĆ«le situatie en/of gemoedstoestand van de werkzoekende zijn. De consulent fungeert als het ware als de spin in het web tussen werkzoekende, gemeente, werkgever en eventuele hulpverleningsorganisaties die betrokken zijn. 

< Terug naar de inhoudsopgave