Coördinatie subsidies

Doelgroep
Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doel
Op een zorgvuldige en efficiënte wijze coördineren van de loonkostensubsidie en de opstapsubsidie voor de verschillende partijen. Op deze manier de kans op een reguliere baan vergroten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Wat doet DZB?    
DZB adviseert de verschillende betrokken partijen over de inzet van de subsidie en coördineert het traject vanaf aanvraag tot de calculatie en registratie van de subsidie. DZB voert de administratie, monitort 
continu de subsidie en coördineert een herwaardering zodra dit nodig is. DZB fungeert op deze manier als spil tussen werkzoekende, gemeente en UWV.

Waarom subsidies
Subsidies hebben als doel werkgevers te stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, lopen soms extra risico. Bijvoorbeeld omdat deze werknemers minder productief kunnen zijn dan mensen zonder beperking. Werkgevers kunnen in zo’n geval subsidie ontvangen. 

  • Loonkostensubsidie: compenseert de werkgever voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (de loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. 
  • Opstapsubsidie: De opstapsubsidie compenseert de werkgever voor het inwerken van de werknemer. Deze subsidie duurt maximaal één jaar. 

< Terug naar de inhoudsopgave