Bij Wijk-leren staan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en problemen op verschillende leefgebieden centraal. Voor veel mensen is het een hoge drempel om naar de gemeente te stappen en om hulp te vragen. Wij gaan naar de mensen toe. Vanuit de veilige omgeving van de eigen wijk worden ze gestimuleerd te werken aan hun ontwikkeling. Vanuit de buurthuizen bieden de partners hulp, ieder vanuit de eigen expertise. BuZz en Incluzio ontmoeten de mensen in de wijk bij alle activiteiten die zij organiseren. Onze wijkconsulenten houden er spreekuur om de mensen te ondersteunen naar (vrijwilligers)werk of een leerwerktraject. En mboRijnland/College Start-up biedt mooie praktijkopleidingen. Met deze persoonlijke en laagdrempelige aanpak bouwen we samen aan een sterkere sociale basis van de stad!

Altijd al een kijkje in onze keuken willen nemen? Je bent van harte welkom om langs te komen. Het wordt een inspirerende en interactieve middag. Het programma volgt op een later moment.

Het thema van deze editie: ‘Maak de ander beter’. Omdat we dankzij alle samenwerkingen kunnen doen wat we doen. Acteur Loek Peters, bekend van televisieseries als Penoza en Toren C, verzorgde een inspirerende, interactieve workshop waarin flink werd gelachen en waar nog lang over werd nagepraat. Daarna genoten onze gasten van een stamppot-buffet, bereid door de toppers van ons grand café De Stal. Het volgende DZB Café staat gepland op donderdag 26 september 2024.

Gemeente Leiden, reïntegratiebedrijf DZB Leiden, Provalu – hét werk- en ontwikkelbedrijf in de Kust-, Duin- en Bollenstreek & Rijnvicus – sociaal ontwikkelbedrijf van gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop hebben de extra ESF-middelen binnen de context van COVID-19 crisisherstel geïnvesteerd in arbeidsmarkttoeleiding en duurzame arbeidsinpassing van uitkeringsgerechtigden, kwetsbare jongeren (waaronder PrO-/vso-leerlingen), arbeidsbelemmerden en statushouders. Ingezet is op re-integratiedienstverlening/casemanagement, trainingen & loonkostensubsidies voor werkgevers (plaatsingssubsidies).

Europees Sociaal Fonds

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Voor 2020-2022 is gemeenten 134 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit het Coronacrisisherstelfonds REACT-EU. Deze subsidie is verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland.

Leidenaren kunnen hier op een laagdrempelige manier kennismaken met allerlei initiatieven en projecten. Handig voor mensen die (weer) actief willen deelnemen aan de Leidse samenleving en willen ontdekken wat er allemaal in wijk en stad te doen is!

Locatie: Huis van de Buurt Morschwijck, Topaaslaan 19, Leiden.

Tijdstip: van 10.00 – 16.00 uur.  

Je bent van harte welkom een kijkje te komen nemen!

Wat is School@Work?

School@Work is ontwikkeld door mboRijnland en op maat gemaakt voor DZB. Het traject is bedoeld voor jongeren boven de 16 zonder diploma, die extra begeleiding nodig hebben. Aan het begin van het schooljaar gaan de studenten direct aan het werk en leren ze in de praktijk, omdat ze op die manier het beste leren. mboRijnland verzorgt korte lessen op de werkvloer. Na afloop van het jaar gaan de studenten op zoek naar passend werk of starten ze met een vervolgopleiding. Het feit dat deze manier van opleiden voorziet in een grote behoefte, blijkt uit het aantal leerlingen dat in september van start gaat: maar liefst 20 personen staan te trappelen om te beginnen. Nog eens 10 andere leerlingen zijn in februari 2023 gestart met hun eenjarig programma. 

Enthousiaste studenten

De studenten zijn enthousiast over deze manier van opleiden. Zo zegt Selwyn: “Ik ben een fanaat in de keuken, koken is mijn hobby.” Toch wil hij later graag ander werk doen. “Mijn roeping is om in de beveiliging te werken. Daar heb ik een diploma voor nodig en die hoop ik te halen door bij DZB werkervaring op te doen. Ik leer hier over discipline en hoe je het beste met mensen in gesprek kunt gaan. Dat zijn ook belangrijke dingen voor een beveiliger.” 

Meer weten? Klik hier voor alle verhalen!

Wat is De nieuwe Toekomst?

DNT is een landelijk project om vrouwen met huiselijk geweld-ervaringen weer regie over hun eigen leven te laten nemen en hen economisch zelfstandig te maken. Een ander doel is persoonlijke groei. In dit project werken we nauw samen met Leidse organisaties als Stichting Rosa Manus en St. Vrouwen Netwerk Leiden e.o.

Meer informatie vind je hier.

Samen met het mbo en acht fietsenmakers, waaronder Abeona Cycling, Rataplan, Easyfiets en Budget Bike, is deze landelijk erkende praktijkopleiding opgezet. Hij is bedoeld voor werkzoekenden voor wie het behalen van volledig mbo-diploma of – certificaat nog een brug te ver is. Door in de praktijk mee te werken bij deze werkgevers kunnen zij zich stap voor stap ontwikkelen. Als zij alle praktijkopdrachten succesvol hebben uitgevoerd ontvangen ze een mbo-praktijkverklaring, die hun kansen op werk aanzienlijk vergroot. 

Thijs van Abeona Cycling is enthousiast: “Ik ben DZB dankbaar voor alle energie in dit project. Zij hebben vanuit een probleem een oplossing bedacht. Het is voor ons momenteel niet eenvoudig om aan medewerkers te komen. Werkzoekenden stapsgewijs opleiden is een goede manier om ze het vak bij te brengen. Wat ik heel sterk vond is dat de leerlijn goed hielp werknemersvaardigheden als klantgerichtheid en netjes werken te ontwikkelen. Daar heeft Galan grote stappen gezet.”

Galan: “Ik heb veel geleerd in het werk bij Abeona Cycling. Ik zou alle mensen met of zonder een beperking willen aanraden dit te gaan doen. Het gaat stap voor stap en je wordt goed begeleid. Dat is heel fijn.”

Naast de leerlijn assistent-fietsenmaker zijn er leerlijnen in de zorg, logistiek, horeca en verkoop bij Leidse werkgevers als Groenoord Zorgt, Activite, Sligro, C&A en DZB zelf.