Trajecten Intake & Trajectplan

Doelgroep
Werkzoekenden (al dan niet aangemeld door de gemeente).

Doel
Een goed beeld krijgen van de mogelijkheden van de werkzoekende en op basis daarvan een trajectplan opstellen, waarmee de werkzoekende succesvol ondersteund kan worden naar zo regulier mogelijk werk. 

Wat doet DZB?
Een goede en zorgvuldige diagnose is cruciaal voor het succes van een traject naar werk. Daarom inventariseert en analyseert de consulent alle relevante informatie nodig voor een goed advies en bepaalt op basis daarvan welk traject naar werk het meest geschikt is. 

Kort nadat werkzoekende is aangemeld bij DZB wordt deze uitgenodigd voor een gesprek met de consulent. Op basis van de uitkomsten van dit gesprek, andere relevante informatie en de ervaring en expertise van de consulent wordt bepaald wat de afstand is tot de arbeidsmarkt. Vervolgens wordt een trajectplan opgesteld. Dit plan omschrijft welk traject naar werk passend is en wat nodig is om de werkzoekende te ondersteunen bij het vinden van zo regulier mogelijk werk. 

Als blijkt dat een traject naar werk niet haalbaar is, wordt werkzoekende terug gemeld naar de gemeente met de bevindingen en een advies. 

< Terug naar de inhoudsopgave