Toekomst

Toekomstvisie DZB Leiden

Het college van B&W Leiden heeft in december 2019 het beleidsplan Werk en Participatie laten vaststellen door de gemeenteraad. Leiden wil een fijne stad zijn waar alle Leidenaren kunnen meedoen en zich kunnen ontwikkelen door middel van werk. En waar een vangnet is voor wie dat nodig heeft. DZB draagt daar natuurlijk aan bij.

Maar omdat dingen veranderen moet DZB zich aanpassen. Door veranderingen in de wet werken steeds minder mensen bij DZB. En DZB krijgt steeds minder subsidie, terwijl we zien dat het goed begeleiden en ontwikkelen van mensen juist meer geld kost. In het toekomstplan staat wat DZB wil behouden en veranderen om ook in de toekomst te kunnen blijven bestaan. Daarin zijn drie dingen heel belangrijk:

  • DZB biedt werkplekken voor iedereen die dat nodig heeft;
  • DZB wil graag een sociaal ontwikkelbedrijf zijn. Dat betekent dat DZB zorgt voor goede begeleiding naar werk of op het werk. En zorgt dat mensen dingen kunnen leren tijdens het werk;
  • DZB zorgt ervoor dat er niet meer geld wordt uitgegeven dan dat er binnenkomt. Zo blijven we een financieel gezond bedrijf.

Het college van B&W heeft ons gevraagd een plan op te stellen voor de toekomst. Dit plan, de Toekomstvisie, geldt als basis voor de periode van 10 jaar vanaf 2020. Op 23 maart 2021 heeft het college deze Toekomstvisie vastgesteld.

Vind hier:

      De bijlagen bij dit rapport, businesscases, opgesteld door Berenschot: