Aanvullend advies GGD

Doelgroep
Werkzoekenden waarbij het zinvol is de psychische of lichamelijke belastbaarheid/mogelijkheden ten aanzien van werk vast te stellen. 

Doel 
Een compleet beeld vormen van de werkzoekende door een onafhankelijke inschatting van diens belastbaarheid. 

Wat doet DZB?  
De consulent bespreekt de aanvraag met de werkzoekende en vraagt vervolgens het GGD advies aan. Op basis van een gesprek, aanvullende informatie van specialisten en eventueel lichamelijk onderzoek, brengt de GGD arts advies uit over de belastbaarheid van de werkzoekende.  Afhankelijk van de uitkomst zal de consulent in overleg met werkzoekende, GGD en gemeente de juiste vervolgaanpak bepalen.

Een aanvullend advies van de GGD kan op elk moment worden aangevraagd en wordt vooral tijdens de intakefase ingezet. 

< Terug naar de inhoudsopgave