Aanvraag indicatie banenafspraak

Doelgroep
Werkzoekenden met een (vermoeden) van een arbeidsbeperking.

Doel
Beoordelen of en in welke mate werkzoekende in staat is om te werken en of de werkzoekende in aamerking komt voor een indicatie banenafspraak of nieuw beschut.

Wat doet DZB?  
DZB co√∂rdineert de Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen, ook wel de ABA genoemd,  en is daarmee aanspreekpunt voor werkzoekende, gemeente en het UWV. Het UWV beoordeelt of de werkzoekende een indicatie 
banenafspraak krijgt en de werkzoekende wordt opgenomen in het doelgroepregister. DZB is goed bekend met de Participatiewet en de door het UWV gehanteerde methoden, wat een snelle en zorgvuldige behandeling bevordert.

De beoordeling kan leiden tot vijf uitkomsten:

  1. Werkzoekende heeft duurzaam geen arbeidsvermogen. 
  2. Werkzoekende heeft arbeidsvermogen en is niet in staat het wettelijk minimumloon te verdienen. Hij behoort daarmee tot de doelgroep van de banenafspraak 
  3. Werkzoekende heeft arbeidsvermogen, maar heeft veel (structurele) begeleiding of aanpassing van het werk nodig. Hij behoort daarmee tot de doelgroep nieuw beschut. 
  4. Werkzoekende heeft tijdelijk geen arbeidsvermogen, maar die situatie is niet duurzaam. In dat geval krijgt hij een indicatie banenafspraak als hij minder dan het wettelijk minimumloon kan verdienen 
  5. Werkzoekende heeft arbeidsvermogen en is in staat het wettelijk minimumloon te verdienen. Hij valt hiermee niet onder de banenafspraak

Afhankelijk van de uitkomst bepaalt de consulent in overleg met werkzoekende en gemeente de vervolgaanpak.

< Terug naar de inhoudsopgave