Groendiensten

DZB Groendiensten is dé specialist op het gebied van groenvoorziening. Onze medewerkers onderhouden tuinen, openbare groenvoorzieningen, speeltuinen en bedrijfsterreinen. Onze opdrachtgevers zijn heel verschillend. De ene keer is het een gemeente die een park wil laten onderhouden, de andere keer een hovenier die voor korte tijd extra handen nodig heeft.

Onderhoud speeltuinen
DZB Leiden heeft 16 Leidse speeltuinen aangepast aan de Europese veiligheidsnormen. In alle speeltuinen zijn speeltoestellen geplaatst en is de aanleg van graszoden en veilige en speciale bestrating volgens deze normen aangelegd. Vanaf 2010 onderhoudt DZB Groendiensten deze speeltuinen, zodat zij blijven voldoen aan deze Europese veiligheidsnorm. Hierdoor kunnen de kinderen in Leiden op een veilige manier spelen.

Onderhoud groenvoorzieningen
DZB Groendiensten heeft zo’n 450 projecten in onderhoud. Deze variëren van diverse gemeentelijke openbare groenvoorzieningen en parken tot een particuliere achtertuin. DZB verricht al het voorkomende werk, van beplanting, snoeien, bestrating tot het seizoensgebonden onderhoud.

Interieurbeplanting
DZB Groendiensten heeft zo’n 4500 plantenbakken in onderhoud. 80% daarvan is op hydrocultuurbasis. De gemeente Leiden is de grootste opdrachtgever. Maar ook in andere kantoorgebouwen verzorgt DZB de interieurbeplanting. Dit kan op contractbasis. Met interieurbeplanting wordt een beter leefklimaat gecreëerd, waar het prettiger werken is. Met het aanbrengen van interieurbeplanting houden wij bij de samenstelling en het onderhoud graag rekening met uw wensen.

Opleiden tot vakbekwame medewerkers DZB Groendiensten besteedt veel aandacht aan het opleiden van personeel. In samenwerking met externe partners worden de medewerkers opgeleid van assistent-hovenier tot vakbekwaam hovenier. Bij DZB Groendiensten begeleiden gecertificeerde leermeesters de medewerkers. Komt u handen tekort, denk dan eens aan het inlenen van medewerkers van DZB voor een lange of korte periode. Om onze medewerkers tot grote bloei te brengen, onderhouden wij samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven.

DZB Groendiensten
Nachtegaallaan 41
2333 XH, Leiden
Telefoon: 071 519 24 60