181

Mensen succesvol naar werk bemiddeld

Het percentage succesvol beëindigde trajecten in 2016 ten opzichte van alle beëindigde trajecten bedraagt aan het einde van het tweede kwartaal 33% voor Leiden.
155  Leiden
23  Leiderdorp
3 Oegstgeest
0  Voorschoten
1   Zoeterwoude

Bekijk de volledige rapportage.

36

Garantiebanen vervuld

Ultimo Q3 zijn in 2016 voor Leiden 36 mensen gestart in een garantiebaan, waarvan 17 plaatsingen in het derde kwartaal. Het totale aantal plaatsingen in Garantiebanen (2015 en 2016) voor Leiden bedraagt 50.

1061

Arbeidsbeperkte medewerkers in dienst

DZB bood in Q3 2016 werk aan 866,1 FTE vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening. Hiervan is ruim 37% via DZB gedetacheerd bij een reguliere werkgever.

7,3

Tevredenheidscijfer werkgevers

Als onderdeel van het Blik op Werk  keurmerk is ook een tevredenheidsonderzoek gedaan bij werkgevers, zij waarderen DZB met gemiddeld een 7.3. Men vindt DZB met name betrouwbaar, sociaal en hulpvaardig.

6,9

Tevredenheidscijfer werkzoekenden

Als onderdeel van het Blik op Werk keurmerk wordt klanttevredenheidsonderzoek gedaan onder werkzoekenden en die gaven ons gemiddeld een 6,9. Werkzoekenden zijn tevreden over de manier waarop ze door DZB ondersteund worden bij het vinden van werk, maar er is ook ruimte voor verbetering. We werken er hard aan om de tevredenheid verder te vergroten..

534.328

Boven begroting

Financieel gezien heeft DZB tot het derde kwartaal van 2016 beter gedraaid dan was begroot. Bekijk de Volledige rapportage voor meer informatie.

DOWNLOADS

ZIEKTEVERZUIM

VRAGEN?

HET DERDE KWARTAAL IN WOORD EN BEELD

Sterke samenwerking bij LUMC

Announcement Image

In april 2016 opende het LUMC het Participatieloket: een team bestaande uit medewerkers van DZB en UWV gaat invulling geven aan de ambitie om in één jaar tijd 26 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Deze opzet blijkt succesvol: na zes maanden staat de teller op vijftien plaatsingen!

Read more

DZB helpt nu ook Statushouders aan een baan

Announcement Image

Sinds het derde kwartaal van 2016 bemiddelt DZB ook statushouders: mensen die nieuw zijn in Nederland en hun weg in de maatschappij en op de arbeidsmarkt moeten vinden. Hiertoe werkt DZB samen met Project JAS. Project JAS bereidt de kandidaten met een inburgeringstraject voor op de Nederlandse samenleving en het Accountmanagementteam begeleid kandidaten naar werk. Zeer vermeldenswaard is dat de eerste kandidaten inmiddels aan een baan zijn geholpen.

Read more

Drukke tijden op de chocolaterie

Announcement Image

In het voorjaar van dit jaar zijn alle werkzaamheden voor de klant Lovechock, overgeheveld naar de eigen productiefaciliteit van Lovechock. Door een plotselinge stijgende vraag naar de producten van Lovechock is DZB in het derde kwartaal weer gevraagd voor inpakwerkzaamheden. PVF is SKAL gecertificeerd. Met deze certificatie is het toegestaan biologische producten te produceren en in te pakken. Op 5 juli dit jaar is in dit kader een jaarlijkse audit uitgevoerd en het SKAL certificaat is…

Read more

De afdeling digitalisering blijft in ontwikkeling

Announcement Image

De afdeling Digitalisering wordt verder geprofessionaliseerd en de medewerkers worden gedegen opgeleid voor dit werk. DZB kan een aantal nieuwe klanten verwelkomen: Voor de gemeente Oegstgeest gaat DZB het bouwarchief digitaliseren, dit omvat 170 meter aan dossiers. Ook is DZB gestart met het digitaliseren van het personeelsbestand van verzekeraar Zorg & Zekerheid. Met partner 2dA wordt nauw samengewerkt op het meta dateren van 90.000 personeelskaarten. De verwachting is dat door de…

Read more

Meer garantiebanen bij Universiteit Leiden

Announcement Image

De Universiteit Leiden heeft begin dit jaar een kwartiermaker aangetrokken, die samen met DZB en het UWV garantiebanen gaat realiseren. Deze samenwerking verloopt goed: inmiddels zijn meer dan acht personen extra aan een garantiebaan geholpen.

Read more

Fietsenstallingen

Announcement Image

Gemeente Leiden heeft besloten het sociaal toezicht door DZB Leiden op stalling de Kapelstraat en Lange Mare per 1 juni 2016 te beëindigen. DZB is echter gevraagd om de fietsenstalling aan de Lange Mare vanaf 25 juni weer te openen op de zaterdagen. We zien dat door de sluiting van de stalling op de Kapelstraat het aantal vaste bezoekers in de Waagstalling is toegenomen.

Read more

Beveiliging parkeergarages stopt

Announcement Image

Het toezicht en de logewerkzaamheden op de parkeergarages aan de Middelstegracht 50 en Bloemfonteinstraat 2 zijn op verzoek van Cluster Beheer per 1 september 2016 beëindigd. De werkzaamheden worden overgenomen door P1-parkeerbeheer en zijn dusdanig gewijzigd, dat de bestaande medewerkers niet bij P1-parkeerbeheer aan de slag kunnen.

Read more

Schoonmaak-samenwerking bij Swetterhage

Announcement Image

Per september 2016 is, in samenwerking met schoonmaakbedrijf Rufo Clean en Gemiva, een  pilot gestart op locatie Swetterhage. Het doel van de pilot is te ervaren of arbeidsmatige dagbesteding met inzet van de bewoners van Swetterhage voldoende kwaliteit biedt én past in het beschikbare budget. De pilot start met één woonunit. Als de pilot succesvol verloopt, en de nieuwbouw van woonunits is opgeleverd, kan vanaf januari 2017 worden uitgebreid.

Read more