56

Mensen succesvol naar werk bemiddeld

Het percentage succesvol beëindigde trajecten in 2016 ten opzichte van alle beëindigde trajecten bedraagt aan het einde van het eerste kwartaal ruim 47%.
52  Leiden
3  Leiderdorp
0  Oegstgeest
0  Voorschoten
1   Zoeterwoude

4

Garantiebanen vervuld

In het eerste kwartaal 2016 zijn voor de Leidse regio vier garantiebanen vervuld waarvan 3 bij DZB Diensten. Doelstelling voor 2016 is om samen met het aantal van 2015 als DZB 73 garantiebanen te hebben gerealiseerd in de Leidse regio. In 2015 zijn er 25,5 gerealiseerd, dus resten er nog 43,5 te realiseren garantiebanen.

1061

Arbeidsbeperkte medewerkers in dienst

DZB bood in Q1 2016 werk aan 866,1 FTE mensen vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening. Hiervan is ruim 37% via DZB gedetacheerd bij een reguliere werkgever.

7,3

Tevredenheidscijfer werkgevers

Als onderdeel van het Blik op Werk  keurmerk is ook een tevredenheidsonderzoek gedaan bij werkgevers, zij waarderen DZB met gemiddeld een 7.3. Men vindt DZB met name betrouwbaar, sociaal en hulpvaardig.

7

Tevredenheidscijfer werkzoekenden

Als onderdeel van het Blik op Werk keurmerk wordt klanttevredenheidsonderzoek gedaan onder werkzoekenden en die gaven ons gemiddeld een 7. Werkzoekenden zijn tevreden over de manier waarop ze door DZB ondersteund worden bij het vinden van werk, maar er is ook ruimte voor verbetering. We werken er hard aan om de tevredenheid verder te vergroten..

165.000

Boven begroting

Financieel gezien heeft DZB het eerste kwartaal van 2016 licht beter gedraaid dan was begroot.

DOWNLOADS

ZIEKTEVERZUIM

VRAGEN?

HET EERSTE KWARTAAL IN WOORD EN BEELD

Ronald McDonald kinderfonds.

Announcement Image

Op 21 januari 2016 was DZB gastheer voor het Ronald McDonald kinderfonds. Op deze ochtend hebben veertig lokale ondernemers genoten van een ontbijt, dat door, en bij DZB werd geserveerd. De gespreksonderwerpen tijdens de bijeenkomst stonden in het licht van de Participatiewet en de Wet Banenafspraak.

Read more

Chocoladebeurs in Amsterdam

Announcement Image

Bij de chocolaterie van DZB is ruimte voor een nieuwe klant die de chocoladeproductie wil uitbesteden. Om die reden was DZB in februari aanwezig op Chocoa 2016 in Amsterdam, dé beurs voor ondernemers in de chocolade. Met een opvallende stand en presentatie genereerde DZB veel aandacht. Naar aanleiding hiervan bezochten vijf ondernemers nadien DZB. Vier van hen hebben een offerte opgevraagd, waarvan één inmiddels de eerste tabletten produceert.

Read more

Announcement Image

DZB heeft een decennialange relatie met de Universiteit Leiden. Het was tijd om de afspraken in het licht van de nieuwe wetgeving te herijken en de relatie opnieuw te bekrachtigen. In een historische zaal tekenden Carel Stolker – rector magnificus van de Universiteit Leiden – en Bas van Drooge – directeur van DZB – de overeenkomst. Samen met het UWV gaat DZB invulling geven aan de vraag om meer kandidaten uit het doelgroepenregister bij de universiteit aan werk te helpen.

Read more