*: omdat wij voor Leiderdorp pas in 2015 gestart zijn met trajecten is het resultaat nog laag.

*: omdat wij voor Oegstgeest pas najaar gestart zijn met trajecten in 2015 zijn, is het trajecten en resultaat nog laag.

ZIEKTEVERZUIM

VRAGEN?

HET DERDE KWARTAAL IN WOORD EN BEELD

RESULTATEN TRAJECTEN

Announcement Image

Garantiebanen en nieuw beschut werk
Aan het einde van het derde kwartaal zijn twintig werkzoekenden met een arbeidsbeperking in traject, waarvan zestien mensen op weg zijn naar een externe garantiebaan, twee mensen naar DZB-diensten, en twee mensen naar DZB Beschut werk. Voor beschut werk geldt dat dit jaar het aantal werkzoekenden die volgens DZB in aanmerking kunnen komen voor beschut werk achter blijft bij de verwachting, mogelijk omdat nog veel jongeren van de Wajong gebruik konden…

Read more

NS Fietsenstalling

Announcement Image

Bij station Leiden CS aan de stadszijde is een nieuwe NS-fietsenstalling geopend. Medewerkers van DZB werken hier als dienstverleners in ploegendienst. Zij zien erop toe dat alles ordentelijk verloopt en bieden – waar nodig – hulp en ondersteuning. NS is tevreden met deze samenwerking en onderzoekt mogelijkheden om DZB voor meerdere vormen van dienstverlening in te zetten.

Read more

Groenproject Kwekerij

Announcement Image

Groenproject ‘De Kwekerij’ is een nauwe samenwerking tussen het Wellant College, DZB, en het bedrijfsleven. Het Wellant verzorgt de opleiding, DZB de faciliteiten en de organisatie, en het bedrijfsleven zorgt voor betaalde banen. Op 30 september zijn twintig kandidaten gestart met hun opleiding; het te behalen diploma staat garant voor een betaalde baan.

Read more

Postbezorging

Announcement Image

Steeds meer lokale organisaties kiezen ervoor hun post te laten bezorgen door Business Post van DZB. De lokale brieven worden door medewerkers van DZB voor een aantrekkelijk tarief besteld. Het Revalidatiecentrum Leiden en Woningcorporatie de Sleutels zijn nieuwe klanten. DZB is voorts nog  in afwachting van reacties op offertes van een aantal potentiele klanten.

Read more

Achmea

In augustus heeft het accountmanagementteam een presentatie bij Achmea voor HRM-medewerkers en leidinggevenden gegeven. Achmea was benieuwd hoe DZB met behulp van functiecreatie werkplekken creëert. Na de presentatie volgde een goed gesprek over mogelijkheden bij Achmea voor mensen, die (nog) niet in een bestaande functie kunnen worden geplaatst.

Read more