*: omdat wij voor Leiderdorp pas gestart zijn met trajecten in 2015 zijn er geen trajecten in ‘pijplijn’ en daardoor is het resultaat nog laag. Trajecten duren gemiddeld langer dan een kwartaal.

ZIEKTEVERZUIM

DOWNLOADS

VRAGEN?

HET EERSTE KWARTAAL IN WOORD EN BEELD

Resultaten trajecten

Announcement Image

Resultaten trajecten

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht en wordt gerapporteerd in een nieuw format.

De rapportage betreft:

  • nieuwe instroom Leiden;
  • zittend bestand Leiden;
  • instroom Leiderdorp.

In alle gevallen is de stand van de lopende trajecten per 31-12-2014 aangehouden als beginstand op 01-01-2015; dit zijn de trajecten waarmee dit jaar naar verwachting als eerste resultaten mee worden behaald. Rapportage in een document naar de Leidse Raad verloopt…

Read more

Catering

Announcement Image

De invulling van de voorgenomen publiek-private samenwerking (PPS) met Prorest is ter hand genomen. Het doel is om aan het einde van het derde kwartaal een business model te hebben uitgewerkt, waarop een ‘go/no-go’ kan worden gegeven. De volgende doelstellingen zijn geformuleerd voor de PPS:

  • PPS leidt mensen met een arbeidsbeperking en werkzoekende WWB-ers naar werk of geeft hen zelf werk;
  • PPS biedt haar diensten op concurrerende wijze aan de gemeente en aan derden;
  • PPS presteert…
Read more

Leidse Kracht (samenwerking DZB-Randstad)

Announcement Image

DZB Leiden en Randstad bundelen de krachten bij het bemiddelen van werkzoekenden naar regulier werk. Deze publiek private samenwerking opereert onder de naam Leidse Kracht powered by Randstad. 19 januari openden Inge Dijkstra, Operationeel directeur Randstad HR Solutions, en wethouder Marleen Damen (Werk en Inkomen), officieel de nieuwe locatie bij DZB Leiden. De pilot van het project loopt tot halverwege 2016.

Read more

Zoektocht naar nieuwe klant chocolaterie

Announcement Image

De grootste chocoladeproducenten zijn benaderd, en tijdens de ISM Zoetwarenbeurs in Keulen en de Chocolade Fair in Amsterdam zijn contacten gelegd met diverse gegadigden.

Read more

Bijeenkomst participatiewet

Announcement Image

Onder de noemer “het moet niet gekker worden” hebben zo’n honderd ondernemers in het museum Volkenkunde een bijeenkomst over de Participatiewet bijgewoond. Het evenement werd georganiseerd door DZB Leiden en ondernemersvereniging BV Leiden. Om te benadrukken dat de Participatiewet eerder een kans is dan een bedreiging, konden mensen zich in spannende situaties laten fotograferen. De foto was voorzien van de tekst “…en voor de Participatiewet ben ik ook niet bang!”

Read more

Uitvoeringsplan DZB door B&W Leiden goedgekeurd

Announcement Image

DZB gaat voor Leiden de participatiewet uitvoeren voor wat betreft het naar werk leiden van werkzoekenden met en zonder beperking. Daarom lanceert DZB een offensief om de contacten met de werkgevers uit te breiden en aan te halen. De eerste vacatures van bedrijven voor arbeidsbeperkten zijn al binnengestroomd in het eerste kwartaal. Nu wordt de matching van werkzoekenden met een beperking zorgvuldig ter hand genomen. Vervulling van de zogenaamde garantiebanen wordt vanaf het tweede kwartaal…

Read more

Dagbesteding Groen

Announcement Image

DZB heeft onlangs een intentieverklaring getekend met de Gemiva-SVG Groep. Vooralsnog betreft het een samenwerking in het Groen met gesloten beurzen. Drie dagen per week, van 10.30 tot 15.30 uur werken vier mensen van Gemiva – binnen hun eigen regeling – met DZB in het groen.

Read more

Groepsdetachering

Announcement Image

Bij Heineken is een groep van 3 mensen begonnen in de productie. Er is gestart met voormalige medewerkers van kwekerij en groenafdeling van DZB Leiden; nu werken er voormalige gedetacheerde medewerkers.

Read more

PVF/Montage

Announcement Image

Met een aantal ondernemers wordt gesproken over mogelijkheden om hun productie bij de PVF onder te brengen. Het gaat om starters met nog bescheiden productiebehoeften. De verwachting is dat in het tweede kwartaal hier een aantal opdrachten uit voortkomt. Een van de opdrachtgevers van de afdeling Montage maakt een explosieve groei door. Om de productievraag vanaf het derde kwartaal 2015 te kunnen borgen, wordt een deel van de productie uitbesteed aan een collega SW-bedrijf. Dit gebeurt mede…

Read more

Webmatch

Announcement Image

Ten behoeve van werkgevers heeft DZB in het eerste kwartaal ‘Webmatch’ geïntroduceerd, een online ‘kaartenbak’, waarin werkgevers kunnen zoeken naar nieuwe, gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Daarbij kan worden gezocht op beroep en branche. Ook kan online het CV van de kandidaat worden ingezien. Indien gewenst kan direct een afspraak worden gemaakt.

Read more

Business Post

Announcement Image

De samenwerking met PostNL is geëvalueerd. DZB en PostNL zijn tevreden over de samenwerking; beiden willen in de loop van 2015 graag uitbreiden met een 5-tal wijken in Oegstgeest.

Read more

Afdeling Beveiliging

Announcement Image

Overleg met Stedelijk Beheer, afdeling Beheer Parkeergarages, heeft ertoe geleid dat de afdeling Beveiliging van DZB – in samenwerking met de afdeling Detacheringen van RL – voor een periode van tenminste zes maanden zorgdraagt voor de beveiliging van de parkeergarages Morspoort en Haarlemmerstraat.

Read more

Scanafdeling

Announcement Image

De Europese aanbesteding ‘Digitalisering Bouwarchief gemeente Leiden’ is gepubliceerd in samenwerking met Servivepunt71. De beoordelingscommissie heeft inmiddels een keuze gemaakt. Aan één partij is een voorlopige gunning gedaan voor maximaal 2 jaar in samenwerking met DZB. De afgelopen maanden is veel ervaring opgedaan en de verwachting is dat deze opdracht 15 tot 18 maanden in beslag neemt en werk biedt aan 9 FTE.

Read more

Schoonmaak

Announcement Image

De gemeenteraad van Voorschoten heeft het zogenoemde ‘Sociaal Statuut’ geaccordeerd, waarmee de samenwerking tussen de gemeente Voorschoten en DZB Leiden, afdeling Schoonmaak, vorm krijgt. Het betreft de schoonmaak van het gemeentehuis, de Werf, het WMO-loket, en het Gemaal. De werkzaamheden vangen aan op 1 april. Een gemixte groep van WSW-oud, wachtlijst WSW en bijstandsgerechtigden heeft nu werk in Voorschoten. Een deel van de werkzaamheden wordt verricht door een private partner.

Read more

Voorjaarsactie

Announcement Image

Eind maart zijn er 60 plantjes persoonlijk overhandigd bij relaties van DZB. Een mooie aanleiding even spontaan bij klanten binnen te lopen. De reacties waren positief.

Read more

Functiecreatie

Announcement Image

Voor veel bedrijven is de verplichting vanuit de Participatiewet om te werken met mensen met een arbeidsbeperking geen geringe opgave. Het accountmanagementteam gaat bedrijven hierbij op weg te helpen. Tijdens het eerste kwartaal zijn bij vijf organisaties diverse functies in kaart gebracht waardoor zicht is gekomen op tien vacatures.

Read more

Regiogemeenten willen door met DZB Leiden

Announcement Image

Oegstgeest, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude hebben besloten hun samenwerking met DZB onder de Participatiewet voort te zetten. De gemeenten zijn tevreden over de resultaten van DZB. Daarom worden nu dienstverleningsovereenkomsten met DZB getekend. DZB zal voor deze gemeenten haar oude WSW-werkgeversrol blijven vervullen. Bovendien zal DZB de rol van werkgeverservicepunt voor de gemeenten Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude gaan vervullen. Zo wordt de brug naar de werkgevers geslagen…

Read more