DZB richt Stichting Participatiewerk Regio Leiden op

DZB Leiden heeft een stichting opgericht om mensen met een arbeidsbeperking een arbeidscontract te kunnen blijven bieden. Nieuwe instroom in de CAO Wet Sociale Werkvoorziening is immers door de komst van de Participatiewet niet meer mogelijk. Wij gaan er vanuit dat op termijn een nieuwe landelijke CAO voor deze groep werknemers zal ontstaan waar zij vervolgens in kunnen stromen vanuit de nu opgerichte stichting. De nieuwe medewerkers met een beperking die nu bij de stichting worden aangenomen krijgen de mogelijkheid beschut of ander aangepast werk bij DZB uit te voeren.

 Ook kent de stichting de mogelijkheid om betreffende medewerkers tijdelijk te detacheren bij andere organisaties en bedrijven. Het doel is dat gedetacheerden dan binnen twee jaar in dienst treden bij de reguliere werkgever, zoals de Participatiewet beoogt. De eerste medewerkers krijgen vanaf vandaag een contract binnen de Stichting Participatiewerk Regio Leiden. Bas van Drooge, directeur van DZB en van de Stichting: “Een mooi moment, want in onze Leidse regio gaan we door met mensen die een beperking hebben gewoon aan werk te helpen!”.