DZB Leiden scant één kilometer Bouwarchief

Het projectteam, van links naar rechts: Ariela Netiv, Thera Olthof, Dick Braam, Evert Jan Stoffels, Bas van Drooge, Eric de Boer, Wim Blok, Hans Norbart, Fred Beij.

Het projectteam, van links naar rechts: Ariela Netiv, Thera Olthof, Dick Braam, Evert Jan Stoffels, Bas van Drooge, Eric de Boer, Wim Blok, Hans Norbart, Fred Beij. Ciska van Oort staat helaas niet op de foto.

Onlangs tekenden gemeente Leiden en DZB Leiden het contract voor het digitaliseren van het Leidse bouwarchief. Bewoners van Leiden kunnen in de toekomst de bouwtekeningen van hun huis online bekijken. Ook de Leidse ambtenaren kunnen sneller en efficiënter te werk gaan een inwoners daardoor ook sneller een bouwvergunning verlenen.

Wim Blok, clusterdirecteur Publiekzaken, Handhaving & Veiligheid en Bas van Drooge, directeur DZB Leiden, zijn verheugd dat na een intensieve periode van voorbereiding deze opdracht is verstrekt aan DZB. Bas van Drooge: “Scanwerkzaamheden zijn, met name voor mensen die behoefte hebben aan prikkelarme werkplekken, ideaal. Zeker 12 mensen die de kunst verstaan heel precies te werken, hebben hier de komende 18 maanden werk aan. Het is fantastisch dat we deze opdracht hebben gekregen”. Wim Blok :” Er worden per jaar in totaal zo’n 20.000 aanvragen bij het servicepunt Bouwen en Wonen gedaan Het uitlenen van al die bouwdossiers en registratie daarvan is heel arbeidsintensief werk. Door de digitalisering kunnen we efficiënter werken met alle voordelen van dien. Wij zijn bijzonder trots dat we dit samen met DZB kunnen realiseren”.

DZB zal samen met de hiervoor geselecteerde partner 2dA, die de software en apparatuur levert, de digitaliserings- en metadateringswerkzaamheden uitvoeren, waarbij het onder andere mogelijk wordt om uit de digitale dossiers selecties te maken aan de hand van trefwoorden en op een eenvoudige wijze op de werkplek het gevraagde document is in te zien. Erfgoed Leiden zal de publicatie van de openbare stukken verzorgen.