DZB Leiden ontvangt Europese subsidie

Met behulp van de Europese subsidie van het ESF-project kan DZB Leiden extra inzetten op ondersteuning van werkzoekenden naar betaald werk.  De extra subsidie wordt ingezet voor re-integratieactiviteiten als coaching, training, leerwerktrajecten, intensieve taaltraning, bemiddeling, matching en plaatsing.

Het aantal werkzoekenden in de uitkering in Leiden/Leiderdorp stijgt nog steeds. Het aanbod is groter dan de vraag en voor veel werkzoekenden met een uitkering is het niet makkelijk om op eigen kracht een baan te vinden. De extra ondersteuning die DZB Leiden hen dankzij deze subsidie kan bieden, verhoogt hun kansen op een betaalde baan.

Het project duurt minimaal 2 jaar en in elk geval tot september 2016.

Het agentschap SZW, onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Europees Sociaal Fonds.

 

ESF1