Graag willen we je laten weten dat het rapport over de bedrijfscultuur bij DZB, dat op initiatief van de gemeente Leiden door Berenschot is opgesteld,  positieve uitkomsten heeft opgeleverd! Het doel was een onafhankelijk oordeel te verkrijgen over de kwaliteit van de bedrijfscultuur van DZB.


De belangrijkste conclusies:
Er wordt met trots en betrokkenheid gewerkt bij DZB. De leidinggevenden, directie en detacheringsconsulenten worden positief gewaardeerd. Medewerkers weten waar zij terecht kunnen met problemen. Demedewerkers voelen zich veilig op de afdeling.

Er is zowel in beleid als uitvoering aandacht voor bejegening en andere cultuuraspecten. Op de meeste cultuuronderdelen wijkt DZB niet of in positieve zin af van andere organisaties. De gevonden percentages bij de vragenlijsten zijn van een andere orde (namelijk een stuk positiever) dan percentages die de onderzoekers kennen van organisaties met een problematische cultuur.

Er zijn individuele medewerkers bij wie onvrede is over de wijze waarop zij, nu of in het verleden, door de organisatie behandeld zijn of worden. Ook waren er incidenten. Bij de zwaardere incidenten is door het management opgetreden en zijn passende maatregelen genomen. Mensen voelen de veiligheid incidenten te melden. Maar aandacht voor ongewenst  gedrag, het melden ervan en het handelen ertegen, blijft nodig. In deze zaken wijkt DZB niet aantoonbaar af van andere organisaties.

De uitkomsten zijn positief en daar zijn we erg blij om. Uiteraard zullen we de aanbevelingen die het rapport doet om onszelf verder te verbeteren de komende periode uitvoeren.