Experiment: zeggenschap voor alle belanghebbenden

DZB hecht aan transparantie. Transparantie in al ons doen en laten: we houden niet van ‘blinde vlekken’. Om de transparantie van de bedrijfsvoering door DZB te ‘meten’ wordt – onder auspiciën van Cedris, het overkoepelend orgaan van sw-bedrijven – periodiek aan de hand van een branchecode een audit uitgevoerd. DZB scoort daarin goed.

Toch vinden we dat niet genoeg: ook anderszins belanghebbenden moeten inzicht kunnen hebben in onze bedrijfsvoering. Daarom hebben wij een aantal mensen benaderd die op een of andere manier bij ons bedrijf zijn betrokken, met het verzoek te participeren in een auditgroep. Deze groep toetst vervolgens onze bedrijfsvoering in de brede zin. De leden hiervan zijn afkomstig uit de (regionale) politiek, vakbonden, de Adviesraad Werk en Inkomen, ondernemingen die zaken doen met de sociale werkvoorziening en onze OR.

De opdracht aan de auditgroep was om – geheel naar eigen inzicht –de bedrijfsvoering van DZB te onderzoeken waar zij wilde, daarover conclusies te trekken en aanbevelingen te doen.

Het verslag van de auditgroep staat hier. Vanzelfsprekend zullen wij de aanbevelingen ter harte nemen.

Directeur Bas van Drooge: “Ik vind zeggenschap van alle belanghebbenden van een organisatie zeer belangrijk. Dit zorgt ervoor dat alle belangen door een organisatie worden gediend. Bovendien is volledige transparantie essentieel om vertrouwen voor een organisatie te krijgen. Ik overweeg een permanente ‘Raad van Belanghebbenden’ in te stellen. Allereerst om de organisatie kritisch te volgen en te stimuleren. Op termijn kan zo’n Raad ook over bevoegdheden gaan beschikken.”