DZB richt Stichting Participatiewerk Regio Leiden op

DZB Leiden heeft een stichting opgericht om mensen met een arbeidsbeperking een arbeidscontract te kunnen blijven bieden. Nieuwe instroom in de CAO Wet Sociale Werkvoorziening is immers door de komst van de Participatiewet niet meer mogelijk. Wij gaan er vanuit dat op termijn een nieuwe landelijke CAO voor deze groep werknemers zal ontstaan waar zij vervolgens in kunnen stromen vanuit de nu opgerichte stichting. De nieuwe medewerkers met een beperking die nu bij de stichting worden aangenomen krijgen de mogelijkheid beschut of ander aangepast werk bij DZB uit te voeren.

 Ook kent de stichting de mogelijkheid om betreffende medewerkers tijdelijk te detacheren bij andere organisaties en bedrijven. Het doel is dat gedetacheerden dan binnen twee jaar in dienst treden bij de reguliere werkgever, zoals de Participatiewet beoogt. De eerste medewerkers krijgen vanaf vandaag een contract binnen de Stichting Participatiewerk Regio Leiden. Bas van Drooge, directeur van DZB en van de Stichting: “Een mooi moment, want in onze Leidse regio gaan we door met mensen die een beperking hebben gewoon aan werk te helpen!”.

Het logo van MVO platform Spark

SPARK’; nieuw platform voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de Leidse regio

Gisteren hebben acht ‘founders’ een nieuw platform voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) opgericht. SPARK moet binnen een jaar doorgroeien naar 100 bedrijven en instellingen in de Leidse regio. DeClercq Advocaten en Notariaat, Hogeschool Leiden, Infotheek, Rabobank, Randstad, ROC Leiden, Universiteit Leiden en Zilveren Kruis/Achmea maken als ‘founder’ deel uit van SPARK. Zij gaan intensief aan de slag om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via een baan aan de slag te krijgen. Ook gaan zij gezamenlijk nog meer werk maken van duurzaamheid.

 Samen maatschappelijk verantwoord ondernemen

De samenwerkende partijen organiseren binnen het platform workshops en masterclasses voor medewerkers en managers. Op die manier worden ervaringen en best practices gedeeld om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Hierbij kan worden gedacht aan onderwerpen zoals ‘hoe krijgen wij op goede wijze een arbeidsbeperkte die nu aan de kant staat, aan de slag in ons bedrijf’ en ‘hoe maken wij ons bedrijf duurzamer?” SPARK wordt gefaciliteerd door DZB, het re-integratiebedrijf van de gemeente Leiden.

 Opzet van het MVO-platform

Aan de basis van het platform SPARK staan de ‘founders’. Dit zijn vooraanstaande werkgevers uit de regio die ook vanuit hun eigen doelstellingen het belang zien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij zorgen voor het startkapitaal van de stichting en hebben invloed op het beleid van de stichting. Zij hebben (deels) zitting in het bestuur en zijn communicatief onlosmakelijk verbonden aan het initiatief. Naast deze ‘founders’ sluiten bedrijven zich aan als Partner van het platform en participeren volledig in het programma van het platform. De grootte van het MVO-platform SPARK ligt tussen de 100 en de 120 partners.

 Iedereen doet mee!

Henriëtte van Baalen, partner bij DeClercq Advocaten en Notariaat, voorzitter van SPARK: “Wat is er mooier dan bedrijven die hun opdracht breed zien en willen bijdragen aan onze samenleving? People, Planet en Profit horen in balans te zijn. Daarbij hoort de ambitie om iedereen mee te laten doen. Iedereen in onze Leidse regio die kan en wil werken moet mee kunnen doen.”

Marleen Damen, Leidse Wethouder Werk en Inkomen, Wijken en Financiën: “Als bedrijven en instellingen hun rol in de samenleving oppakken en de gemeente ondersteunt hen, levert dat winst op voor letterlijk iedereen!”