116

Mensen succesvol naar werk bemiddeld

Het percentage succesvol beëindigde trajecten in 2016 ten opzichte van alle beëindigde trajecten bedraagt aan het einde van het tweede kwartaal 33% voor Leiden.
100  Leiden
14  Leiderdorp
1  Oegstgeest
0  Voorschoten
1   Zoeterwoude

Bekijk de volledige rapportage.

19

Garantiebanen vervuld

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2016 zijn voor Leiden 19 garantiebanen vervuld, waarvan 15 in het 2e kwartaal.  Doelstelling voor 2016 is om samen met het aantal van 2015 als DZB 73 garantiebanen te hebben gerealiseerd in de Leidse regio. In 2015 zijn er 25,5 gerealiseerd, dus resten er nog 43,5 te realiseren garantiebanen in 2016.

1061

Arbeidsbeperkte medewerkers in dienst

DZB bood in Q2 2016 werk aan 866,1 FTE vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening. Hiervan is ruim 37% via DZB gedetacheerd bij een reguliere werkgever.

7,3

Tevredenheidscijfer werkgevers

Als onderdeel van het Blik op Werk  keurmerk is ook een tevredenheidsonderzoek gedaan bij werkgevers, zij waarderen DZB met gemiddeld een 7.3. Men vindt DZB met name betrouwbaar, sociaal en hulpvaardig.

6,9

Tevredenheidscijfer werkzoekenden

Als onderdeel van het Blik op Werk keurmerk wordt klanttevredenheidsonderzoek gedaan onder werkzoekenden en die gaven ons gemiddeld een 6,9. Werkzoekenden zijn tevreden over de manier waarop ze door DZB ondersteund worden bij het vinden van werk, maar er is ook ruimte voor verbetering. We werken er hard aan om de tevredenheid verder te vergroten..

434.969

Boven begroting

Financieel gezien heeft DZB tot het tweede kwartaal van 2016 beter gedraaid dan was begroot. Bekijk de Volledige rapportage voor meer informatie.

DOWNLOADS

ZIEKTEVERZUIM

VRAGEN?

HET TWEEDE KWARTAAL IN WOORD EN BEELD

Opening participatieloket bij het LUMC

Announcement Image

Op 25 april jl. werd een overeenkomst gesloten tussen het LUMC, UWV en DZB, en werd het participatieloket bij het LUMC geopend. Het loket wordt bemenst door DZB en het UWV. Via dit loket worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst. Daarbij wordt intensief samengewerkt met interne afdelingen van het LUMC en de afdeling personeelszaken.

Read more

Catering nog gastvrijer

Announcement Image

Na een eerste training voor de leidinggevenden van de Catering gaan nu alle medewerkers van DZB-Catering een training ‘hostmanship’ volgen. Hostmanship is een filosofie, gebaseerd op ‘de kunst om gasten zich welkom te laten voelen’. Deze training wordt gegeven door goed opgeleide trainers uit het bedrijfsleven van onze partner Prorest.

Naast persoonlijke en vakinhoudelijke competenties neemt ‘hospitality’ een steeds belangrijkere plaats in bij functies in het reguliere…

Read more

Nieuwe klanten voor de chocolaterie

Announcement Image

De afdeling chocolaterie heeft met succes diverse acties ondernomen om nieuwe opdrachtgevers binnen te halen. Zo is begonnen met productie voor ‘De Euforij’ die een range aan chocoladetabletten laten produceren en verpakken. De afdeling heeft de afgelopen tijd in de Nederlandse chocoladewereld bekendheid verworven als specialist in het verwerken van rauwe chocolade. Al enige tijd produceren we rauwe chocolade voor RAW Patisserie. Kort geleden is ook gestart met de productie van rauwe…

Read more

DZB start LEAN programma

Announcement Image

DZB Leiden heeft in vrij korte tijd een omslag gemaakt van een sociale werkvoorziening naar een modern re-integratiebedrijf. Een volgende stap in deze ontwikkeling is het verder inbrengen van een bedrijfsmatige benadering, met extra aandacht voor klant en kwaliteit.

Om dat te realiseren heeft DZB per 1 april een medewerker Kwaliteit aangesteld, en is een zogenoemd ‘Lean’-traingsprogramma gestart.

‘Lean’ is een bewezen methode om prestaties van mensen en processen te verbeteren,…

Read more

DZB actief in het netwerk

Announcement Image

Het Poortwachterscentrum Holland Rijnland is een kennis-, advies- en mobiliteitscentrum zonder winstoogmerk van en voor ondernemers, die onderling personeels- en re-integratie vraagstukken oplossen. Een goede plek om als DZB vertegenwoordigd te zijn.

DZB is dan ook trots dat in juni accountmanager Dorien Versteeg tot voorzitter van het bestuur werd benoemd.

Read more

Ondernemersborrel 2016

Announcement Image

Op 25 mei jl. was DZB van de partij op een bijeenkomst van de gemeente Leiden met als centrale thema’s Duurzaamheid, Participatie en Transformatie. DZB – nauw betrokken bij de opzet – was op de avond duidelijk aanwezig. Niet alleen DZB zelf stond in de belangstelling; ook klanten van DZB kregen de nodige aandacht.

UL, een hightech-klant van DZB, deelde ervaringen met de aanwezigen over een medewerker, die was aangenomen vanuit het doelgroepenregister. Ook duurzaam-ondernemer Raw…

Read more

Infotheek kiest bewust voor DZB

Announcement Image

Infotheek, de grote Leidse ICT-ondernemer, heeft de samenwerking met DZB bekrachtigd door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Beide partijen werken al enige jaren naar volle tevredenheid samen; gemiddeld zijn acht DZB-medewerkers fulltime bij Infotheek aan het werk.

De samenwerking tussen DZB en Infotheek zal de komende jaren verder worden uitgebreid door de aantrekkende markt, waarin Infotheek zich begeeft.

Read more

Afdeling Schoonmaak start in Oegstgeest

Announcement Image

In het tweede kwartaal is bij de afdeling Schoonmaak iemand vanuit een bijstandssituatie als derde unitleider aan het werk gegaan. Dit heeft te maken met uitbreiding van de activiteiten in Oegstgeest: met ingang van 4 april zijn het Gemeentehuis, een aantal gymzalen, en de gemeentewerf Oegstgeest bij DZB schoonmaak in opdracht gegeven.

Read more

Veranderingen bij afdeling Beveiliging

Announcement Image

Het sociaal toezicht op de rijwielstallingen aan de Lange Mare en Kapelstraat is op aangeven van Stedelijk Beheer per 1 juli beëindigd. Eind van het jaar gebeurt dit ook bij de stalling aan de Lammenschans. Het toezicht vindt dan op afstand plaats. Het sociaal toezicht in het stationsgebied is vanaf 1 april juist in stappen uitgebreid met de stalling onder de taxistandplaats. Daar wordt ten behoeve van een volledige bemensing vanuit DZB een loge gerealiseerd om aan de daarvoor geldende…

Read more

Nieuw Groentraject

Announcement Image

Na het succesvol verlopen Groenproject in 2015 werd in juni dit jaar, in overleg met werkgevers en het Wellant College, besloten om opnieuw vijftien medewerkers op te leiden tot medewerker in het groen niveau 1. De medewerkers volgen een BBL-traject en hebben allemaal een arbeidsovereenkomst met een werkgever in het groen.

Read more

Digitaliseren voor Zorg & Zekerheid

Announcement Image

De afdeling Scannen van DZB gaat binnenkort aan het werk voor Zorg en Zekerheid. Als onderdeel van de Social Return on Investment verplichting wil men het personeelsarchief laten scannen. Het werk begint na de zomer. Daarnaast lopen er nog gesprekken om voor andere partijen te digitaliseren.

Read more

DZB & UWV Organiseren Banenmarkt

Announcement Image

Maar liefs 600 werkzoekenden waren aanwezig op de banenmarkt van 15 april jl. die DZB samen met het UWV had georganiseerd voor de regio Holland Rijnland. Werkzoekenden konden kennismaken met de werkgevers die aanwezig waren en een van de workshops volgen om bijvoorbeeld hun elevator pitch te oefenen, of het maken van een CV te verbeteren.

Read more