Start opleiding assistent Natuur en Groen

Bij de Kwekerij van DZB is de opleiding BBL1 assistent Natuur en Groen van start gegaan. In dit opleidingstraject werken DZB Leiden, het Wellantcollege en een aantal werkgevers nauw samen. Een BBL-opleiding is een combinatie van werken en leren.

Op 30 september hadden 20 kandidaten hun eerste les op de locatie Kwekerij van DZB. De groep deelnemers bestaat uit mensen met een WSW- dienstverband, leerlingen van praktijkschool het Waterland, de Leo Kannerschool en werkzoekenden volgens de Participatiewet.

Een aantal werkgevers, waaronder de afdeling Stedelijk Beheer van gemeente Leiden en detacheringsbureau voor de groensector Herenbos geeft deelnemers een arbeidsovereenkomst. Dit leerwerktraject biedt een baangarantie.