DZB Leiden en Prorest Catering gaan samenwerking aan

DZB Leiden en Prorest Catering gaan hun krachten bundelen. In een publiek-private samenwerking willen de partijen elkaar gaan versterken door professionele cateringdiensten te gaan verlenen waarbij werk wordt geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Prorest en DZB zijn beide erg enthousiast en gaan de komende tijd de voorgenomen samenwerking verder uitwerken.

Prorest heeft ervaring met de doelgroep van het SW-bedrijf. De bedrijfscateraar is begin dit jaar in één keer onderscheiden met het hoogste niveau van het PSO-certificaat. Dat maakte Prorest in januari koploper in sociaal ondernemen en geeft aan dat de cateraar meer dan gemiddeld bijdraagt aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Commercieel directeur van de Schiedamse onderneming, Patrick Polak, licht de samenwerking toe: “Prorest streeft, net als moederorganisatie Facilicom, naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de samenleving. Daarnaast zijn wij als dé betrokken cateraar altijd op zoek naar nieuwe partnerschappen en zijn DZB en Prorest een goede match. We gaan de komende tijd dan ook vol vertrouwen kijken naar de mogelijkheden die deze samenwerking ons kan bieden.”

Bijzondere samenwerking

Bas van Drooge, directeur van DZB: “Het speciale aan onze plannen is dat Prorest en DZB samen een sociale catering-onderneming willen starten met het doel mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen aan het werk te helpen. Ik vind het bijzonder dat de commerciële onderneming Prorest zijn commitment aan deze samenwerking wil geven. Zo bouwen we een bestendig, sociaal uitmuntend cateringbedrijf! Deze samenwerking past goed in de strategie van DZB om steeds meer met het bedrijfsleven samen te werken.”

De sociale ondernemerswedstrijd

Veel mensen aan het werk en uitstekend financieel resultaat voor DZB

Onlangs heeft wethouder Marleen Damen de jaarresultaten van DZB aan de Leidse gemeenteraad gestuurd. In 2014 zijn meer dan driehonderd werkzoekenden met hulp van DZB uit de uitkering aan het werk gegaan. DZB biedt aan elfhonderd WSW-medewerkers werk. Daarvan zijn ruim vierhonderd personen (37%) bij reguliere bedrijven aan het werk; iets meer dan het jaar ervoor. Financieel heeft DZB in 2014 meer dan 1 miljoen euro beter gedraaid dan begroot en schrijft een positief bedrijfsresultaat van €150.000.

Directeur Bas van Drooge: “We hebben gelukkig weer veel mensen naar werk kunnen begeleiden. Daarnaast heeft DZB in 2014 voor het eerst in ruim vijftien jaar zonder bijdrage van de gemeente kunnen opereren. Daar is hard voor gewerkt. Een compliment voor alle DZB-medewerkers”. DZB hoort daarmee bij de 25% Sociale Werkbedrijven in Nederland met een positief exploitatieresultaat.

Over de afgelopen drie jaar heeft DZB haar financiële bedrijfsresultaat met €2,5 miljoen verbeterd. Ook eerdere kortingen op de Rijkssubsidie zijn daarmee door DZB opgevangen. Deze verbeteringen zijn mogelijk gemaakt doordat de medewerkers samen efficiënter hun werk hebben verzet, door de acquisitie van beter renderende klanten en door kostenmaatregelen.

Met deze resultaten heeft DZB een goede basis voor de komende jaren waarin nog meer mensen naar werk moeten worden geholpen terwijl de budgetten behoorlijk zullen krimpen. DZB zal de komende jaren ondernemers intensiever gaan helpen om meer mensen met een beperking werk te kunnen bieden, zoals de nieuwe Participatiewet vraagt.