DZB bij Unity nieuws

Woensdag 21 januari vertelde Bas van Drooge bij Unity TV nieuws kort over de participatiewet.

Werken met ZIGGO

Mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen maar wel werken bij gewone bedrijven? Dat is natuurlijk niet nieuw en gelukkig maar. Ziggo is zo’n werkgever die begin dit jaar aan de omliggende SW-bedrijven liet weten voor de vestiging in Den Haag monteurs te zoeken.  Met een interne training en uitleg on the job konden de monteurs op pad.

Bert van Vliet is erg blij met zijn werk als bij Ziggo. Hij werkt hier als monteur en verzorgt daarbij de aan- en afsluiting van tv en internet. Bert: ”Het werken voor Ziggo bevalt mij heel goed. Ik krijg veel vrijheid en verantwoordelijkheid en ik ben echt op mezelf aangewezen. Werken voor een bedrijf als ZIGGO is toch weer anders dan dat je op een interne afdeling van DZB werkt. Ook ben ik veel onderweg voor mijn werk, soms wel 6 uur per dag” Omdat dat ik last van mijn rug heb moet ik zorgen dat er voldoende afwisseling in het rooster zit. Bert is ook erg te spreken over de goede en eerlijke omgang met zijn collega’s onderling. “Ziggo is een mooi bedrijf om voor te werken”.

Werkgever
Teamleider Henk van Keulen is ook enthousiast over zijn collega en de samenwerking met DZB. “Het is belangrijk om met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te werken om ook deze mensen een kans te geven om zinvol bezig te zijn. Ook al betekent dat dat je deze mensen eerst moet opleiden  en een stukje begeleiding moet geven. Het begeleidende aspect blijft voor mij overigens altijd iets belangrijks. Gewoon even vragen hoe het met iemand gaat en bespreken wat wij voor diegene kunnen doen of om tips mee te geven.” Het werken met Bert bevalt Henk ook uitstekend. Ondanks zijn leeftijd en lichamelijke klachten hebben ze een zeer goede werknemer aan hem en verloopt deze samenwerking zeer prettig.

DZB is dé Leidse partner voor werkgevers bij de Participatiewet

Het uitvoeringsplan Participatiewet is vandaag vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. In dit uitvoeringsplan is uitgewerkt hoe de ondersteuning aan werkgevers en aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking zal worden uitgevoerd. DZB vervult daarin een spilfunctie. Ook wordt nauw samengewerkt met partners in de regio zoals het UWV en het regionale werkbedrijf. Daarnaast organiseert DZB, als sociaal werkbedrijf, werk voor mensen die niet voor een reguliere baan in aanmerking komen (inclusief de huidige WSW-medewerkers). Hiervoor wordt samenwerking met marktpartijen gezocht.

Wethouder Damen (Werk en Inkomen): “Door te kijken naar wat mensen wél kunnen en werk geschikt te maken, bijvoorbeeld door taken af te splitsen en om te smeden tot een nieuwe baan, is het mogelijk om mensen met een beperking succesvol aan werk te helpen.”

De gemeente en de werkgevers in de Leidse regio staan vanaf 2015 voor een enorme opgave voortkomend uit de Participatiewet. Met werkgeversorganisaties zijn afspraken gemaakt om 100.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, waarbij de overheid daar bovenop zorgt voor 25.000 extra banen. Samen nemen zij de verantwoordelijkheid om mensen die voorheen vanwege een arbeidsbeperking instroomden in de Wajong en de sociale werkvoorziening, aan werk te helpen. Het succes van deze afspraken valt of staat met de inzet en betrokkenheid van werkgevers. De taakstelling voor DZB van 3 miljoen euro per 2017 en van 0,8 miljoen euro per 2020 kan door de brede inzet van DZB als uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet gerealiseerd worden. Hierdoor is het Participatiebudget in 2015 geheel dekkend.

DZB verzorgt al de trajecten naar werk voor werkzoekenden uit de WWB voor Leiden en Leiderdorp en heeft de ervaring van het naar werk leiden van mensen met een arbeidsbeperking in de huidige WSW (en Wajong) voor de gemeenten in de Leidse regio (Zoeterwoude, Oegstgeest, Leiderdorp en Leiden) en Voorschoten. Voor werkgevers organiseert BV Leiden samen met DZB op 2 februari een bijeenkomst over de Participatiewet en de mogelijkheden die deze wet biedt. Meer informatie is te vinden op www.bvleiden.nl en op www.dzb.nl.

 

Leidse Kracht powered by Randstad geopend

DZB Leiden en Randstad bundelen de krachten bij het bemiddelen van werkzoekenden naar regulier werk. Deze publiek private samenwerking opereert onder de naam Leidse Kracht powered by Randstad. Vandaag openden Inge Dijkstra, Operationeel directeur Randstad HR Solutions, en wethouder Marleen Damen (Werk en Inkomen), officieel de nieuwe locatie bij DZB Leiden.

Marleen Damen
“We zoeken steeds naar nieuwe manieren en nieuwe samenwerkingsvormen, want we willen we sneller  méér mensen aan werk helpen. DZB en Randstad vullen elkaar goed aan en daarom kan Leidse Kracht powered by Randstad hieraan een mooie bijdrage leveren.

DZB is als gemeentelijk re-integratiebedrijf al jaren succesvol met het bemiddelen van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt. Randstad heeft een groot netwerk aan klanten en is gespecialiseerd in het matchen van mens en werk . Met het samenbrengen van beider expertise in één team zijn zij goed voorbereid op de extra aanvragen voor personeel die door de komst van de Participatiewet verwacht worden?  Daardoor zullen meer mensen vanuit de bijstand succesvol naar regulier werk bemiddeld kunnen worden.

Inge Dijkstra
“Randstad is van werk. Wij hebben geleerd dat niet het traject, praten over een toekomstige situatie, de betrokken kandidaten helpt maar juist het in aanraking brengen met het werk. Werk maakt gelukkig, het brengt niet alleen inkomen, maar ook eigenwaarde en zelfvertrouwen!”

 

Voor meer informatie
Irina Raimondo
DZB Leiden
071 – 581 8678
irina@leidsekracht.nl

Nieuwjaarsreceptie Koninklijk Huis: waardering voor goed werk in de regio

banner-nieuwjaarsreceptie

Dinsdag 13 januari, vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het Koninklijk Huis plaats in Amsterdam. De genodigden waren allen mensen die zich inzetten om andere mensen aan het werk te helpen. Uit de Leidse regio waren Mischa Prinsenberg (Re-Integratie Leiden), oud-wethouder Jan-Jaap de Haan, Emiel Gommans (DZB) en Jos Valk (Actieplan Jeugdwerkloosheid) aanwezig.

Het was bijzonder om met elkaar aanwezig te mogen zijn als speciale gast op de nieuwjaarsreceptie van het Koninklijk Huis. Het is bijzonder te horen dat de koning in zijn toespraak zijn waardering uitspreekt voor al die mensen, die proberen andere mensen te ondersteunen om werk te vinden. Het is bijzonder te ervaren dat de woorden van waardering oprecht zijn, en dat er in de gesprekken die volgen met de koning, koningin, en prinses Beatrix, zoveel belangstelling en waardering wordt uitgesproken voor het werk dat we allen doen.

Hoe leuk is het om die waardering te mogen ontvangen, en die waardering ook met jullie te mogen delen. Wij waren uitgenodigd, maar we waren daar natuurlijk als vertegenwoordiger van jullie. Wij merkten met elkaar dat we veel energie kregen door de waardering die zo expliciet werd getoond.

Natuurlijk was het ook leuk en nuttig om op de receptie te kunnen praten met Minister Jet Bussemaker, en bijzonder om burgemeester Aboutaleb een hand te kunnen geven en een paar woorden te kunnen wisselen. En natuurlijk was het ook nuttig om met de collega’s uit het hele land die uitgenodigd waren ervaringen uit te wisselen, en te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. We hebben een afspraak kunnen maken met de HRM’er van Ahold, en een UWV’er die met een paar leuke projecten bezig is. Het contact met de HR-afdeling van de Koninklijke hofhouding om stageplekken te regelen was al eerder gelegd. En het Paleis op de Dam is ècht mooi en de moeite waard om te bezoeken! De historie van het gebouw is voelbaar als je zo in de zalen loopt.

Vandaag, na deze mooie dag, willen we graag alle mensen van Werk en Inkomen, Re-integratie Leiden, de DZB en Project JA mede bedanken dat wij, namens hen, en door het werk dat wij met elkaar leveren, aanwezig mochten zijn op deze mooie nieuwjaarsbijeenkomst. Met veel plezier hebben wij de waardering van het Koningshuis in ontvangst mogen nemen. We doen het in Leiden goed, en we gaan met elkaar onverdroten verder om nog meer mensen aan het werk te helpen!

Werken bij Wasserij Dingjan

Wasserij Dingjan heeft 5 vestigingen in Leiden en de regio. In de Rooseveltstraat vindt de centrale reiniging en reparatiewerkzaamheden plaats. Piet de Goede is samen met compagnon Mark Dieben eigenaar van Dingjan wasserijen. 

Piet: “Bij Dingjan hebben al eerder mensen via DZB/Re-integratie Leiden gewerkt. Een van deze medewerkers is zelfs drie jaar bij ons gebleven. Ik merk dat ze weer blij zijn om aan de slag te kunnen. Het voordeel van een aanmelding via DZB/RL is dat je door de drie maanden stage weet of je een goede werknemer in huis haalt. De consulent van DZB geeft goede begeleiding. Daarnaast kan je een beroep op DZB doen als er iets aan de hand is.

Vandaag is Joke bij ons begonnen. Ik geef de voorkeur aan wat oudere medewerkers en ben van mening dat zij net wat meer verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Joke hebben wij meteen een jaarcontract kunnen bieden. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Medewerkers een nieuwe start te bieden, daar dragen wij graag ons steentje aan bij.”

Joke: “Het is mijn eerste dag hier, maar deze baan is mij op het lijf geschreven. Ik heb altijd bij een wasserij/stomerij gewerkt. Ik zat in de uitkering en ben blij dat ik weer een baan heb. Zeker gezien mijn leeftijd (60). Fijn, dat de heren mij hebben aangenomen.”