Bijeenkomst 12 juni: Wet Werk en Zekerheid en de Participatiewet

De overheid heeft voor werkgevers de regels bijgesteld als het gaat om het arbeidsrecht en het aannemen van personeel. De wet Werk en Zekerheid gaat per 1 juli in en de participatiewet per 1 januari 2015 dan verandert er het nodige voor u als werkgever. Veel makkelijker wordt het er helaas niet op.

Samen met De Clercq Advocaten organiseert DZB een bijeenkomst over dit thema om inzicht te geven in de gevolgen van de veranderingen.

Wat verandert er voor tijdelijke contracten? Hoe zit het met de proeftijd, aanzegtermijn en transitievergoeding?

De participatiewet schrijft voor dat straks 5% procent van uw personeelsbestand moet bestaan uit personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat klinkt als een pittige opgave of valt dat uiteindelijk wel mee?

Op donderdag 12 juni praten we hier graag verder over, u bent van harte uitgenodigd.

Programma:  
16:30 uur          Inloop
17:15 uur          opening
17:20 uur          Wet Werk en Zekerheid
18:10 uur          Pauze
19:20 uur          Participatiewet
20:00 uur          P-wet in het bedrijf
20:15 uur          afsluiting en aansluitend borrel

Locatie:
DZB Leiden
Le Pooleweg 11
2314 XT
Leiden

Er is voldoende parkeergelegenheid op het parkeerdak en rondom het pand.
U kunt zich bij binnenkomst melden bij de receptie.

 

 

 

DZB start digitalisering bouwarchief.

Het Bouwarchief van Leiden is groot. Bijna een kilometer lang. Het omvat niet alleen tekeningen van de nieuwe woonwijken in Roomburg maar ook oude historische panden die onze stad rijk is. De digitalisering ervan is dan ook een flinke klus.

Tekeningen die nog met de hand gemaakt zijn, met aantekeningen van de architect en archivarissen uit vervlogen tijden. Dat vraagt om een zorgvuldige behandeling van de documenten en een logische opslag zodat gegevens gemakkelijk terug gevonden kunnen worden. Voor de interne bedrijfsvoering van de gemeente is dat praktisch ook voor het publiek dat tekeningen raadpleegt wordt het makkelijker. Want gegevens opslaan is één ding, ze makkelijk kunnen terug vinden is tenminste zo belangrijk. De digitalisering van het archief gebeurt in twee fasen. Er wordt gestart met een pilot van 21 meter, een representatieve steekproef om goed inzicht te krijgen voor de rest van het werk. In deze pilot wordt nauw samengewerkt tussen de gemeente Leiden, DZB en DocCare. Opdat de tekeningen straks voor iedereen gemakkelijk te raadplegen zijn.

De broodjes van Broodstalletje

Broodstalletje is het take away loket van Grand Café De Stal. Je kunt er voor een zacht prijsje heerlijke broodjes en iets te drinken halen. Broodstalletje richt zich vooral op de studenten van de Hoge School en de werknemers op het Bio Science park. Je kunt bij het stalletje zelf bestellen of vooraf online, in dat geval kun je de broodjes op een gekozen moment afhalen.

Lente

Ook al is het niet elke dag mooi weer, als de zon wat vaker schijnt is het voor velen tijd om er op uit te trekken. Het accountmanagement team van DZB trok er ook op uit en stapte op  60 werkgevers af met een bloemstukje. Persoonlijk contact is in on werk erg belangrijk. Het draait om het vertrouwen dat je van een werkgever heeft in de oplossing die je te bieden hebt. DZB wil voor werkgevers gemakkelijk te vinden zijn. Niet alleen op het internet maar juist in persoon. Iedere dag plannen onze accountmanagers afspraken met werkgevers en af en toe vinden we dat werkgevers wat extra aandacht verdienen. Zoals nu met de lente. Want zonder werkgevers immers geen vacatures voor onze werkzoekenden. En voor werkgevers en werkzoekenden een goede oplossing vinden is waar het bij ons om draait. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Sociaal ondernemen met SROI.

Als opdrachtgever stelt de gemeente Leiden eisen aan haar leveranciers bij aanbestedingen Sinds enige tijd is daar een sociale eis bijgekomen. Als voorwaarde stelt de gemeente dat een ondernemer een percentage van de opdracht besteedt aan het inzetten van “mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”. Zo wordt de samenwerking tussen gemeente en deze ondernemer ook nog eens aantrekkelijk voor inwoners uit de regio Leiden die momenteel moeilijk werk kunnen vinden. “Als ondernemers een aanbesteding hebben gegund gekregen, maak ik een afspraak met hen om te bespreken hoe we de SROI-clausule kunnen invullen”, aldus Tom Sauer, projectleider SROI. “Omdat ik vanuit mijn werk bij DZB goed zicht heb op kandidaten en hun mogelijkheden lukt het altijd om hiervoor een passende oplossing te vinden. De werkgever is primair geïnteresseerd of een kandidaat gemotiveerd is en affiniteit heeft met het voorhanden werk. Omdat wij de kandidaten al enige tijd kennen en ook daadwerkelijk hebben zien werken, weten we wie we voorstellen. Er is in het begin soms wat koudwatervrees bij partijen, maar als de eerste gesprekken zijn gevoerd is het ijs gebroken. Je ziet dat onze kandidaten dan gemakkelijk meedraaien in het werk bij de ondernemer en in een aantal gevallen ook worden meegenomen naar andere opdrachten en betaald werk”

PostNL en DZB sluiten samenwerkingscontract

Onlangs ondertekenden beide partijen een samenwerkingscontract. Vooruitlopend op deze contractondertekening is de samenwerking tussen PostNL en DZB in juli 2013 al gestart.

Een groep WSW-medewerkers heeft op detacheringsbasis de overstap gemaakt van het bezorgen van post voor de eigen postafdeling bij DZB naar het post bezorgen voor PostNL. Bij aanvang is gestart met een beperkt werkpakket in Oegstgeest. Inmiddels is het aantal bestelrondes voor PostNL uitgebreid naar tien. Tijdens deze periode is gebleken dat de samenwerking tussen PostNL en DZB voorspoedig verloopt. PostNL is heel tevreden over de werkprestaties van de medewerkers van DZB. Het bedrijf is ook gelukkig met de waardevolle begeleiding vanuit DZB voor de postbezorgers van DZB.

Bas van Drooge, directeur van DZB: “De samenwerking met PostNL is een goed voorbeeld van samenwerken met een marktpartij. In de nabije toekomst wil DZB met nog meer marktpartijen gaan samenwerken, want zij zijn onmisbaar om onze medewerkers zo veel mogelijk bij reguliere bedrijven te plaatsen. Nu al werkt 37% van onze medewerkers extern.”