Opening Waagstalling

Op donderdag 17 april opende wethouder Pieter van Woensel de Waagstalling. Deze nieuwe fietsenstalling is vanaf de Aalmarkt en de Breestraat toegankelijk. De Waagstalling is voor bezoekers van de binnenstad. Zij kunnen daar hun fiets gratis en bewaakt stallen.

Beheer
De stalling  staat onder toezicht van medewerkers van DZB Leiden. Met deze nieuwe stalling heeft DZB inmiddels het beheer over 5 stallingen in de gemeente Leiden. Directeur Bas van Drooge toonde zich dankbaar dat gemeente Leiden voor het beheer de samenwerking met DZB heeft gezocht. Er gaan 8 tot 10 mensen in deze bewaakte fietsenstalling aan de slag. In de Waagstalling is plaats voor ongeveer 800 fietsen. De stalling is elke werkdag en op zaterdag geopend van 8.00 tot 21.00 uur. Op de donderdagse koopavond tot 21.00 uur en op de koopzondagen van 10.30 tot 21.00 uur.

Winkelen in de binnenstad
De Waagstalling is een onderdeel van het project Aalmarkt. Dit project zorgt ervoor dat het winkelgebied in de binnenstad wordt versterkt en aantrekkelijker wordt.

Goed 2013 voor DZB

DZB heeft op meerdere terreinen een goed jaar achter de rug. Dit geldt voor zowel de resultaten op het terrein van re-integratie naar werk, als het financiële resultaat op de bedrijfsvoering. Dat laatste is een half miljoen euro beter dan begroot. Hiermee wordt de trend van de afgelopen jaren voortgezet. 

Wethouder Jan-Jaap de Haan (Werk en Inkomen): “Deze resultaten zijn hard nodig. Vorig jaar liep de werkloosheid helaas flink op, en volgend jaar gaat de nieuwe Participatiewet in. Deze prestaties en een goed financieel resultaat van DZB leggen een stevige basis voor een moeilijke tijd. Er is de laatste jaren hard gewerkt bij DZB: in zware tijden blijken ze ook goed te kunnen presteren. Daar ben ik trots op.”

Uit de bijstand naar werk
In 2013 hebben ruim 300 mensen in de Leidse regio, na begeleiding door DZB/Re-integratie Leiden, weer betaald werk gevonden. Gezien de nog steeds stijgende werkloosheidcijfers goed nieuws voor al die werkzoekenden. Nog niet eerder hielp DZB in één jaar zoveel mensen uit de uitkering.

Wachtlijsten weggewerkt
De wachtlijst voor mensen met een beperking, die via de Wet Sociale Werkvoorziening aan het werk kunnen, is nog nooit eerder zo kort geweest. Eind 2013 bedroeg deze voor Leiden nog slechts 35 mensen; in 2012 was dit aantal nog 87. In 2013 kwamen 65 mensen bij DZB in dienst, terwijl 84 mensen DZB verlieten wegens pensioen of andere reden.

Resultaten beter dan begroot
Door maatregelen voor kostenbeheersing en hogere opbrengsten uit de activiteiten (in 2013 € 300.000 meer dan in 2012) is de gemiddelde productiviteit per werknemer nu 14% hoger dan 4 jaar geleden.

DZB is hierdoor in staat gebleken om de kosten voor de gemeente Leiden te laten dalen, ondanks de rijksbezuiniging op de sociale werkvoorziening. In 2007 moest de gemeente Leiden nog circa € 4,5 miljoen aan bijdragen, in 2014 zal dit nog € 1 miljoen zijn. Daarmee zijn 1150 mensen met een beperking aan het werk.
Bekijk hier de rapportage van het vierde kwartaal 2013

Nieuwe beleidsregels loonkostensubsidie

M.i.v. vandaag gelden er nieuwe beleidsregels loonkostensubsidie WWB, IOAW en IOAZ Leiden 2014. Deze subsidieregels komen in plaats van de huidige Opstapbaan subsidie en gelden uitsluitend nieuwe overeenkomsten. Wilt u meer gedetailleerde informatie neem dan contact op met onze accountmanagers: 071 581 87 00