DZB/RL behaalt wederom Blik op Werk keurmerk

Re-integratie Leiden heeft voor de wederom het Blik op Werk Keurmerk behaalt; een garantie voor kwaliteit

Voor wie is het keurmerk bedoeld Alle dienstverleners die ervoor zorgen dat mensen weer maatschappelijk meedoen, betaald werk vinden, een eigen onderneming opstarten, van werk naar werk gaan, gezond aan het werk kunnen blijven en inburgeringscursussen volgen, komen in aanmerking voor het Keurmerk. Het Keurmerk     geeft inzicht in de kwaliteiten van de dienstverlening.

Borg voor basiskwaliteit Het Blik op Werk Keurmerk staat borg voor de basiskwaliteiten en de betrouwbaarheid van de dienstverleners, die zich inspannen bij het vinden en behouden van (gezond) werk. Hiermee onderscheiden zij zich van andere dienstverleners.

Betrouwbaar Certificerende instellingen toetsen de werkwijzen, afspraken en resultaten van de dienstverleners met een Blik op Werk Keurmerk. Daarnaast onderzoeken zij voortdurend de tevredenheid van cliënten en opdrachtgevers. Zo wordt de betrouwbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening geborgd.

Eureka! wedstrijd is van start

Eureka geeft nieuwe ondernemers de kans!

DZB Leiden organiseert Eureka! Wij willen ondernemers in de Leidse regio de kans geven hun nieuwe ideeën te verwezenlijken. Daartoe organiseren wij een wedstrijd met als prijs je volledige bedrijfsstart (mankracht, faciliteiten en financiering) om het idee waar te maken. Een wedstrijd met aan ondernemers de uitdaging  een plan te presenteren dat tevens werk biedt voor mensen die nu geen baan hebben of die een arbeidsbeperking hebben. De plannen kunnen vanaf nu tot 1 oktober 2013 ingezonden worden waarna een vakkundige jury enkele deelnemers zal nomineren om hun idee tijdens de finale op 28 november bij DZB Leiden te komen presenteren. Op die avond zijn alle ondernemers uit onze regio uitgenodigd. De winnaars worden die avond bekend gemaakt.

De wedstrijd  Eureka! is voor het eerst onder de aandacht gebracht tijdens  de ondernemersborrel van de gemeente Leiden. DZB directeur Bas van Drooge nodigde daar de aanwezige ondernemers uit om deel te nemen. Het idee achter de wedstrijd is dat goede sociale initiatieven een kans moeten krijgen, ook in crisistijd. Zodoende worden ondernemers opgeroepen om hun plannen in te dienen.  Het meest levensvatbare en sociale ondernemersplannen worden beloond met een bedrijfsstart gefaciliteerd door DZB (medewerkers, kantoorruimte, etc.) en een startkapitaal van in totaal  € 30.000. De geldelijke bijdragen zijn bedoeld om de plannen te realiseren. Daarnaast krijgen de winnaars ook hulp bij de realisatie in natura; denk bijvoorbeeld aan kantoorruimte, magazijnruimte en mankracht.

Het sociale aspect maakt deze wedstrijd bijzonder. Ondernemers moeten in hun plan aangeven op welke wijze ze werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun plan betrekken. Het creëren van werk is daarbij een belangrijk criterium.  DZB helpt graag bij de voorbereiding van dat gedeelte van het plan.

“Tegenwoordig is het voor ondernemers niet gemakkelijk om een lening af te sluiten om een goed idee in de praktijk te brengen. Wij bieden die mogelijkheid met deze prijs, maar stellen tegelijk de voorwaarde dat men met ons samenwerkt. Tegelijkertijd laten we zien dat ons bedrijf veel mogelijkheden biedt voor ondernemers, want ondernemers weten dat nog onvoldoende”, aldus Bas van Drooge.

 

Tijdens de finale op 28 november presenteren de finalisten hun plan en maakt een jury bekend  welke ondernemer met de hoofdprijs naar huis gaat. Ondernemers kunnen tot 1 oktober a.s. hun plan indienen. Voor meer informatie kijk op de site

www.eureka-idee.nl