Medewerkers Business Post aan de slag bij Post.nl

Vooruitlopend op het contract dat DZB vanaf september met Post.nl sluit zijn twee medewerkers van Business Post op stagebasis bij Post.nl aan de slag. Gekozen is om voor het ingaan van het contract een stageperiode in te lassen. Medewerkers krijgen op die manier de gelegenheid om het werken bij een extern postbedrijf aan den lijve te ondervinden. Bovendien is het voor Business Post en Post.nl  een periode om na te gaan hoe de samenwerking bevalt en waar nog verbeterpunten liggen.

Romy Persij en Henk van Weeren zijn de twee medewerkers van Business Post die op stagebasis bij Post.nl werken. Zij  lopen vanaf het depot in de Wijttenbachstraat  twee lopen (wijkjes)  in Oegstgeest.  Het inwerken gebeurt on the job door een medewerker van Post.nl. Het is de bedoeling om in deze twee maanden de lopen uit te breiden tot vijf lopen per dag. Gestart wordt in Oegstgeest  om vervolgens te kijken of de werkzaamheden uit te breiden zijn naar Leiden. Met taart voor alle betrokkenen is  deze nieuwe samenwerking  gevierd. De eerste berichten over de start van deze stageperiode zijn van beide kanten positief.

postnl