Zorg branche

In de regio Leiden is de Zorg een relatief grote sector als het om werkgelegenheid gaat. Als vanzelfsprekend denken velen aan het LUMC, het Rijnland ziekenhuis of verzorgingstehuizen, maar de regio kent ook veel bedrijven die dienstverlenend zijn aan deze instellingen zoals gespecialiseerde schoonmaak- en beveiligingsbedrijven.

Het afgelopen jaar heeft DZB/Re-integratie Leiden de contacten in de zorg aangehaald en een team ingericht dat kennis en kunde van deze markt heeft. Deze arbeidsmarkt biedt veel kansen als het gaat om werkzoekenden uit de Bijstand. De thuiszorgorganisaties weten DZB/Re-integratie Leiden goed te vinden.

Gezamenlijk worden opleidingstrajecten met baangarantie opgezet voor functies als helpende en verzorgende. Afgelopen jaar hebben er in de zorg zo’n 81 werkzoekenden hun baan gevonden en dit jaar verwachten we dit aantal ruim te overtreffen. De instellingen waar we mee samenwerken zijn tevreden.

“We zijn blij met deze samenwerking we zien DZB/Re-integratie Leiden als belangrijk werving en selectie kanaal.” aldus de personeelsfunctionaris van Seracosa.

Leendert van Velzen

De zorgsector is een sector die nu voldoende werkgelegenheid biedt. Re-integratie Leiden/DZB heeft veelvuldig en intensief contact met vrijwel alle zorginstellingen in de regio

Leendert van VelzenAccountmanager Zorgstuur een mail.